Meer fusies en overnames in 2015

Redactie team, Brookz | March 5, 2015

Dit is de belangrijkste uitkomst van de M&A Predictor, waarbij KPMG elke zes maanden onderzoek doet onder circa 1.000 beursgenoteerde bedrijven naar de markt voor fusies en bedrijfsovernames. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het aanstaande positieve sentiment in het algemeen wereldwijd leidt tot een stijgende overnamehonger onder strategische kopers.

Amerika loopt voorop

Volgend het rapport lieten de grootste bedrijven in Noord-Amerika vorig jaar al een stijging van de geprognosticeerde koers-winst verhouding zien van 8%, waardoor het vermogen om dit jaar fusies en overnames te kunnen realiseren toeneemt. En ondanks voortdurende economische en politieke uitdagingen ontstaat ook bij ondernemingen in Europa duidelijk een behoefte om te groeien door fusies en overnames. Hoewel minder prominent dan bij de bedrijven in Noord-Amerika nam de geprognosticeerde koers-winst verhouding bij Europese bedrijven met 4% toe, waardoor ook zij meer mogelijkheden hebben om transacties te realiseren.

Meer geld in kas

Daarnaast hebben bedrijven ook steeds meer financiële armslag om bedrijfsovernames te financieren. Zo is er volgens het rapport meer kapitaal beschikbaar om transacties te bekostigen, bovendien zullen de gemiddelde schuldratio’s van grote ondernemingen dit jaar naar verwachting aanzienlijk verbeteren omdat zij schulden zullen afbetalen. De ervaring is dat de combinatie van een verbetering van de financiële armslag en het toenemende vertrouwen in de markt garant staan voor een toename van het aantal transacties. Dat betekent dat de fusie- en overnamemarkt voor het eerst sinds drie jaar weer in de lift zit.

Sectorverschillen

Wel constateert KPMG partner Wouter van der Bunt dat er grote verschillen zullen zijn tussen de verschillende sectoren. Zo hebben technologiebedrijven door hun sterke kasposities ‘uitzonderlijke mogelijkheden op de fusie- en overnamemarkt’, en is ook in de zorgsector de M&A behoefte toegenomen. Voor de energiesector geldt daarentegen een heel ander verhaal. ‘Als gevolg van de dalende olie- en grondstoffenprijzen daalde de winst en marktkapitalisatie bij ondernemingen in deze sector het afgelopen jaar met respectievelijk 23% en 10%. Als gevolg van het feit dat de schuldpositie bij deze ondernemingen aanzienlijk toenam, zal het vermogen om dit jaar een fusie of overname te realiseren afnemen. Vooralsnog lijkt de energiesector dan ook de enige branche waar de fusie- en overnameplannen voorlopig op de plank blijven liggen.’

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse