MKB-overnamemarkt op de rem

Redactie team, Brookz | October 27, 2011

Dat is de voornaamste uitkomst van de Brookz Overname Barometer, het halfjaarlijkse onderzoek van Brookz, dat werd gehouden onder 237 ondernemers, adviseurs en investeerders.

Lagere verkoopprijs

Ruim 45 procent van de geënquêteerden denkt dat er minder overnames te noteren zijn in de laatste zes maanden van dit jaar. Een aanzienlijke stijging met de meting van de Brookz Overname Barometer in maart 2011, toen nog slechts 5,3 procent van de ondervraagden een daling in het aantal bedrijfsovernames verwachtte.

Daat staat tegenover dat ongeveer de helft van de betrokkenen wel optimistisch is over het aantal bedrijven dat in de verkoop komt. Ruim 44 procent verwacht dat er in het tweede halfjaar van 2011 meer bedrijven in de etalage staan. Een halfjaar eerder was dat percentage maar liefst 79,7 procent.

De deals die wél doorgang vinden, hebben volgens bijna tweederde van de ondervraagden een gemiddeld lagere verkoopprijs (transactiewaarde) dan in het eerste halfjaar. Ook een forse toename ten opzichte van een halfjaar geleden. Op dat moment voorzag 22,2 procent een daling van de prijzen. 

Grote onzekerheid

Volgens Peter Rikhof, uitgever/hoofdredacteur van Brookz, bevestigen de uitkomsten dat de situatie op de Nederlandse MKB-overnamemarkt de afgelopen maanden verslechterd is. 'De eerste helft van 2011 was zonder meer goed, er zitten ook nog behoorlijk wat deals in de pijplijn. Maar na de zomervakantie zien we dat het allemaal iets stroperiger gaat. Deals komen gewoon minder makkelijk rond.'

Rikhof is niet verbaasd over de dip van de overnamemarkt. 'De eurocrisis en de situatie op de financiële markten zorgen voor grote onzekerheid. Veel ondernemers zetten de voet even op de rem.'

Overnamefinanciering

Een andere opvallende uitkomst is dat meer dan de helft van de geënquêteerden (56 procent) de financiering van een overname als belangrijkste struikelblok ziet voor het niet doorgaan van deals. Een halfjaar eerder lag dat percentage ook al boven de 50 procent. Een flinke meerderheid voorspelt een moeizamer financieringsklimaat in Nederland voor de MKB-overnamemarkt dan een halfjaar geleden.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen