Nederlandse mkb'er wil groeien door overnames

Redactie team, Brookz | February 18, 2011

Dat percentage ligt 21 procentpunten boven het wereldgemiddelde (34%). Ook Europees gezien scoort Nederland bovengemiddeld, zeker als het gaat om de bereidheid tot grensoverschrijdende overnames. Het EU-gemiddelde staat daarbij op 40% en Nederland zit daar ruim boven met een gemiddelde van 48%. 

Bedrijfsovername

De acquisitiebereidheid in Nederland steeg in de afgelopen twaalf maanden met veertien procentpunten. Wereldwijd nam deze bereidheid met acht procentpunten toe. De behoefte aan grensoverschrijdende transacties steeg dus ook in Nederland, zoals gezegd naar 48%. Dit percentage ligt wereldwijd op 32%.

Als het gaat om acquisitiebereidheid is net als in 2010 alleen Polen nog ambitieuzer (59%). Dit staat in scherp contrast tot de sterkst groeiende economie in de EU: Duitsland. Duitse mkb-bedrijven tonen juist heel weinig animo voor overnames en fusies, gezien het bescheiden percentage van 11%. 

Overnamekandidaten

Schaalvergroting is net als vorig jaar de belangrijkste reden voor Nederlandse ondernemers om te acquireren (81%). In tegenstelling tot 2010 staat niet toegang tot nieuwe geografische markten (56%) op de tweede plek, maar toegang tot kostenbesparende operaties (60%). Overnames en fusies om de kosten te kunnen drukken, zijn namelijk in populariteit toegenomen met twaalf procentpunten.

Dit is opmerkelijk, want in dezelfde periode vorig jaar was deze key driver met negentien procentpunten gedaald. Het meer over de grens kijken voor overnamekandidaten kan hier een verklaring voor zijn. Het bemachtigen van nieuwe technologie of merken is met één op vier ook een vaak genoemd argument om te acquireren.

'Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren gebruikt om financieel orde op zaken te stellen en zijn klaar voor een volgende stap', aldus Peter den Hertog, partner en hoofd Corporate Finance bij Grant Thornton. 'In onze adviespraktijk merken we dat bedrijven het inmiddels weer aandurven om de blik naar buiten te richten. Door een gezondere financiële positie, het aantrekken van met name de exportmarkt en de verbeterde financieringsmogelijkheden zijn de ambities van Nederlandse bedrijven behoorlijk toegenomen. '

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen