Nederlandse MKB markt in 2015 op stoom

Redactie team, Brookz | June 6, 2016

Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek Branche in Zicht van de SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren, dat meer dan 50% van alle MKB-bedrijven als klant heeft. De SRA baseert haar bevindingen op de analyse van ruim 5300 jaarrekeningen van – merendeels – kleine MKB-bedrijven. Tweederde heeft een omzet van minder dan 1 miljoen euro, een derde van de onderzochte bedrijven zit tussen de 1 en 10 miljoen euro. Belangrijkste overall conclusie is dat zowel de gemiddelde omzet als de winst in 2015 gestegen is ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet steeg met 5,1% (t.o.v. 3.9% in 2014) en ondanks een lichte stijging van de bedrijfskosten (gemiddeld 2%), was ook de gemiddelde winst 30% hoger dan in 2014. Deze cijfers sluiten aan op de recente bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek die onlangs bekend maakte dat de Nederlandse economie al acht kwartalen op rij groeit. Voor het eerste kwartaal van 2016 kwam de groei uit op 0,5%. Het ondernemersvertrouwen stond in het eerste kwartaal op het hoogste niveau in de afgelopen 4,5 jaar. Daarnaast is het vertrouwen breed gedragen in de verschillende sectoren.

Op zoek naar een bedrijf ter overname? Bekijk hier het aanbod bedrijven te koop op Brookz

Sectorverschillen

Het Nederlandse MKB zit op alle fronten in de lift en groeit zelfs sneller dan de Nederlandse economie, die in 2015 met 1,9% toenam. Zo blijkt dat de omzet bij 58% van de MKB-ondernemers is gegroeid of in elk geval gelijk is gebleven en dat de winstgevendheid per saldo verder is verbeterd. Wel zijn er behoorlijke verschillen tussen de verschillende branches. Na zware jaren was de bouw in 2015 de belangrijkste groeisector van Nederland. Het productievolume nam met 7% toe. Dit kwam vooral door de nieuwbouwproductie, maar ook de herstel- en verbouwactiviteiten zijn flink gegroeid. De bedrijven in de bouwsector zagen de netto-omzet in 2015 met ruim 9% toenemen.

Daarmee deed de bouw het beter dan het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Verder kwam het eigen vermogen ruim 11% hoger uit dan een jaar eerder en liet de winstgevendheid met 56% een enorme verbetering zien. De horeca liet in 2015 de sterkste omzetgroei in jaren zien. De branche profiteerde van de aantrekkende economie, een grotere stroom toeristen en de verbeterende koopkracht. Net als de netto-omzet (+10%) liet ook de brutomarge (+11%) een stijging in de dubbele cijfers zien. Dit was in beide gevallen de sterkste toename van alle sectoren en veel groter dan het gemiddelde in het MKN. Het eigen vermogen nam met gemiddeld bijna 30% toe.

MKB markt winst en omzetontwikkeling 2015

Wisselend beeld

De zakelijke dienstverlening laat een wisselend beeld zien. Door de aantrekkende economie is de totale vraag naar zakelijke diensten toegenomen. Zo speelt het herstel van de woningmarkt notarissen in de kaart, terwijl de advocatuur vooral heeft geprofiteerd van een toenemende vraag naar advisering en diensten rond fusies en overnames. Daar staat tegenover dat de tarieven nog altijd onder druk staan. Grote verliezer in deze sector zijn de financiële tussenpersonen. Daar daalde de omzet zowel in 2014 als in het afgelopen jaar. In 2015 was de omzet zelfs 13,4% lager dan in 2014. Oorzaak is vooral de invoering van het provisieverbod waardoor financiële tussenpersonen een belangrijke bron van inkomsten mislopen.

Op zoek naar een bedrijf ter overname? Bekijk hier het aanbod bedrijven te koop op Brookz

Randstad als groeimotor

Hoewel de omzet van de MKB-bedrijven in heel Nederland groei liet zien, waren de vier grote steden vorig jaar de grote groeimotor. Bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht noteerden een omzettoename van 7,8% versus een omzetgroei van 5,1% over heel Nederland. Ook de omzetgroei van de Randstad was met 5.3% bovengemiddeld. Naast de Randstad deden ook Groningen, Friesland en Drenthe (5,3%) en Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (4,9%) het relatief goed. Overijssel, Gelderland en Flevoland lieten met 3,7% van alle regio’s de laagste groei zien.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse