Nieuwe aanpak voor bedrijfsopvolging

Redactie team, Brookz | April 21, 2017

DGA's die hun familiebedrijf willen overdragen komen vaak te laat in contact met adviseurs. Bovendien komen deze adviseurs doorgaans apart en na elkaar bij de DGA langs. De Stichting voor het Familiebedrijf heeft een nieuwe aanpak voor deze bedrijfsopvolging. 'Wij gaan uit van het beginsel multidisciplinair werken in een open platformstructuur', zegt directeur Esther van Vooren tegen het FD.

Bedrijfsopvolging

De nieuwe stichting wil rond de DGA een team van adviseurs formeren dat wordt aangestuurd door een procesbegeleider. Op die manier verwacht Van Vooren een optimaal resultaat te behalen bij de bedrijfsovername, bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf.

Volgens Van Vooren zijn een intakegesprek en een plan van aanpak gratis. Vervolgens brengt de stichting haar adviezen in rekening. Van Vooren tekent daarbij aan dat daarbij sprake is van een kostenopgave vooraf. 'Het kan daarbij gaan om een totaaltraject, maar ook om een deeltraject.'

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen