Nieuwe financieringstimulans voor bedrijfsovername

Redactie team, Brookz | October 5, 2010

‘Juist nu activiteiten in de meeste sectoren van de Nederlandse economie schoorvoetend weer aantrekken, biedt Rabobank een extra stimulans aan ondernemers,’ zegt bestuurslid Gerlinde Silvis. ‘Zakelijke klanten van ons kunnen gebruik maken van deze achtergestelde lening met een tariefopslag van 3,5 procent. Dat ligt ruim onder het reguliere markttarief voor risicokapitaal.’

Bedrijfsovername

De totale omvang van het stimuleringskapitaal bedraagt maximaal 500.000 euro. Rabobank acht het kapitaal ook als een geschikt instrument voor de financiering van een bedrijfsovername. ‘Voordeel is de mogelijkheid voor de ondernemer om de eerste vijf jaar niet af te lossen op deze lening’, vervolgt Silvis.

‘Dat maakt het tot een essentiële vermogensbuffer. En dat is precies wat bedrijven op dit moment nodig hebben, nu de vermogenspositie van veel bedrijven door de crisis is uitgehold. Deze aanvullende lening stelt de bedrijven in staat om voluit te ondernemen en tegelijk een eigen buffervermogen op te bouwen.’

Achtergestelde lening

Met de introductie van dit nieuwe stimuleringskapitaal gaat het om een achtergestelde lening, waarmee de verstrekkende lokale Rabobank zelf het risico loopt. Mocht een zakelijke klant onverhoopt failliet gaan, dan wordt de restschuld van deze achtergestelde lening kwijtgescholden. Door dit extra risico is een tariefopslag van 3,5 procent vastgesteld. Niet gering, maar nog altijd veel lager dan gangbare tarieven voor risicokapitaal.

‘Met dit rentevoordeel en met het risico dat ligt bij de bank, willen we als Rabobank een aanmerkelijke bijdrage blijven leveren aan het ondernemerschap. Dit initiatief is daarom te zien als een vorm van ‘coöperatief dividend’ voor zakelijke klanten,’ aldus Silvis.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen