Redactie team, Brookz | April 11, 2017

Nu Brexit en de Amerikaanse verkiezingen door de markt zijn geabsorbeerd lijken ondernemers en investeerders vooral omhoog te kijken. Ook de recente uitslag van de Nederlandse verkiezingen ondersteunt het breed gedragen ondernemersvertrouwen in de Nederlandse economie. In de corporate markt is er een groeiende belangstelling van vooral buitenlandse kopers. Bedrijven als Unilever, AkzoNobel en TMG worden op dit moment alle drie begeerd door partijen uit het buitenland. Volgens een rapport van Oxford Economics, uitgebracht door advocatenkantoor Baker McKenzie, kan door deze groeiende interesse van buitenlandse kopers de dealwaarde dit jaar verdubbelen tot zo’n 48 miljard euro en doorgroeien naar 61,6 miljard euro in 2018. Vooral fintech-bedrijven en ondernemingen in de medische sector zijn internationaal erg gewild. 

MKB-overnamemarkt

De MKB-overnamemarkt (dealwaarde 1 tot 30 miljoen euro) draaide de tweede helft van 2016 iets stroever dan de eerste zes maanden. Uit de jongste resultaten van de Brookz Overname Barometer, het halfjaarlijkse onderzoek naar trends en ontwikkelingen, blijkt dat het aantal transacties in de tweede helft van 2016 met 5% is gedaald ten opzichte van de eerste helft 2016. Hoewel er iets minder transacties zijn gerealiseerd, zijn de vooruitzichten voor 2017 overwegend positief. Een ruime meerderheid van de overnameadvieskantoren (55%) verwacht dat de MKB-overnamemarkt in H1-2017 minimaal stabiel zal blijven.

Een op de drie adviseurs verwacht zelfs dat de overnamemarkt de komende 6 maanden verder zal aantrekken. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren voor het overnameklimaat in de tweede helft van 2016 gemiddeld een 7.4. Voor het verwachte overnameklimaat in de komende 6 maanden geven de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 7,7.

Orderportefeuille

Het aantal nieuwe opdrachten voor de overnameadviseurs is in de tweede helft van 2016 dan ook toegenomen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2016. Bijna 50% van de overname advieskantoren geeft aan dat het aantal opdrachten in H2-2016 met méér dan 10% is toegenomen en één op de zes overname advieskantoren geeft zelfs te kennen dat het aantal opdrachten in portefeuille met meer dan 25% is gestegen. Opdrachten die in H2-2016 zijn binnengekomen kunnen in de toekomst tot een transactie leiden maar dat hoeft niet. Wel is de ontwikkeling van de ordeportefeuille vaak een goede voorspeller voor het aantal transacties in de 6 tot 12 maanden daarna.

Bedrijfsverkopen niet gepland

Naast de marktontwikkelingen ging een aantal vragen van deze Overname Barometer over de mate waarin een bedrijfsverkoop wel of niet gepland is. Het blijkt dat ruim dertig procent van de bedrijfsverkopen in Nederland niet gepland is. In de meeste gevallen gaat het om een onverwacht bod (32%), maar ook liggen er negatieve oorzaken aan de verkoop ten grondslag zoals een conflict tussen de aandeelhouders (21%), ziekte of overlijden van de ondernemer (17%) of acute liquiditeitsproblemen (11%). Het gaat in deze gevallen om een bedrijfsverkoop die een ondernemer ‘overkomt’ en waar niet op is geanticipeerd met een doordacht exit-plan. Bij de redenen voor een geplande bedrijfsverkoop gaat het om de wens om te cashen (24%), de wens om te stoppen met werken (21%), het ontbreken van een geschikte opvolger (20%) en de behoefte aan een nieuwe uitdaging (14%).

Regie voeren

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, is een niet geplande bedrijfsverkoop in principe altijd ongewenst: ‘Negatieve aanleidingen als een aandeelhoudersconflict, ziekte of problemen in de privé-situatie zijn moeilijk te regisseren. Toch kun je daarover wel iets vast leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Maar ook bij een positieve aanleiding zoals een onverwacht aantrekkelijk bod, is het beter om van tevoren al te hebben nagedacht over een eventuele bedrijfsverkoop. We zien regelmatig dat een ondernemer te snel ingaat op zo’n bod. Dan wordt er een exclusief onderhandelingstraject opgestart, terwijl er wellicht nog wel interessantere kopers te vinden zijn.’

 De Brookz Overname Barometer werd in januari 2017 gehouden onder 192 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 800 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen.

Gemiddelde EBITDA multiple per sector H2-2016

Gemiddelde EBITDA mutliple per sector

Transacties H2-2016 verdeeld over de sectoren

Transacties in H2-2016 verdeeld over de sectoren

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen