Overnameprijzen blijven stijgen

Redactie team, Brookz | April 23, 2018

Dit is één van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, ons eigen periodieke onderzoek naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 216 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 900 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 en 25 miljoen euro).

IT & Online-bedrijven het duurst

De hoogste prijzen worden op dit moment betaald voor bedrijven in de sector IT & Online. Gemiddeld wordt in deze sector 6,1 keer de brutowinst voor een bedrijf betaald. Andere sectoren met hoge verkoopprijzen zijn Gezondheidszorg & Farmacie (6,0 keer de brutowinst) en Groothandel (5,65 keer de brutowinst). Sectoren waar gemiddeld de laagste overnameprijzen worden betaald zijn Horeca, Toerisme & Recreatie (4,0 keer de brutowinst), Automotive, Transport & Logistiek (3,75 keer de brutowinst) en de Detailhandel (3,65 keer de brutowinst).

Hogere dealwaardes van verkooptransacties

Uit de steekproef van 378 verkooptransacties bleek dat 39 procent van de transacties in de afgelopen 6 maanden een dealwaarde had van minder dan 2,5 miljoen euro. 42 procent heeft een dealwaarde tussen de 2,5 en 10 miljoen euro en procent betrof het segment boven de 10 miljoen euro. In vergelijking met de eerste helft van 2017 is het aantal bedrijven met meer dan 5 miljoen dealwaarde met 8 procent toegenomen.

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, zullen de bedrijfsverkoopprijzen van bedrijven voorlopig nog blijven stijgen: ‘Het aantal transacties is in het afgelopen half jaar met maar liefst 11 procent gestegen. Desondanks is de vraag naar bedrijven nog steeds veel groter dan het aanbod. Om de volgende groep verkopers ‘uit hun tent te lokken’ zal nog meer betaald moeten worden. Gelukkig hebben zowel kopers als investeerders nog veel geld op de plank liggen.’

Transacties in H2-2017 verdeeld over de sectoren

Capaciteitsovernames

Er zijn diverse redenen om een bedrijf over te nemen. Het kan gaan om het verwerven van nieuwe klanten/omzet, intellectual property, geografische positie of bijvoorbeeld het overnemen van personeel. Vooral nu er sprake is van een hoogconjunctuur neemt het aantal gevallen toe waarbij resources in de vorm van medewerkers en productiemiddelen gekocht worden vanwege gewenste capaciteitsuitbreiding. Dit noemen we ook wel een ‘capaciteitsovername’. Van alle transacties uit 2017 is 34% aan te merken als een capaciteitsovername. De Top 3 van sectoren waar de meeste capaciteitsovernames plaatsvinden zijn IT & Online (1), Bouw & Installatietechniek (2) en Industrie & Productie (3). Daarentegen zien we nauwelijks capaciteitsovernames in de sectoren Media, Reclame & Communicatie en Detailhandel.

Overnamestrategie van bedrijven

Bij nagenoeg alle grote bedrijven maakt M&A deel uit van hun bedrijfsstrategie. Zij hebben eigen M&A teams met medewerkers die zich bezighouden met het uitvoeren van de ‘overnamestrategie’ van het bedrijf. Van een overnamestrategie is sprake wanneer een bedrijf visie heeft ontwikkeld ten aanzien van het doen van overnames. Gaan ze dat wel of niet doen in de komende jaren en op welk soort bedrijven gaan zij zich richten? Grote bedrijven willen ieder jaar acquisities doen; Voor de bakker op de hoek is het hebben van een ‘overnamestrategie’ wellicht wat ver gezocht. Wij vroegen de overnameadvieskantoren vanaf welke omvang een bedrijf een overnamestrategie zou moeten hebben.

Van de ondervraagde adviseurs vindt 55 procent dat het voor bedrijven met minder dan 2 miljoen euro omzet niet noodzakelijk is een overnamestrategie te hebben. Driekwart van de adviseurs vindt dat bedrijven met meer dan 5 miljoen omzet wél een overnamestrategie moeten hebben. En alle adviseurs zijn het erover eens dat bedrijven met meer dan 50 miljoen omzet altijd een overnamestrategie moeten hebben.

Vooruitzichten MKB-overnamemarkt

De vooruitzichten voor de eerste helft van 2018 zijn positief: circa 90% van de overnameadvies-kantoren verwacht dat de MKB-overnamemarkt de komende 6 maanden stabiel zal blijven of verder aan zal trekken. Een minderheid van circa 10% verwacht dat de markt gaat verslechteren. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren een 8,0 voor het verwachte overnameklimaat in de eerste helft van 2018. Dit is het hoogst gemeten rapportcijfer sinds de eerste Overname Barometer begin 2015.

Gemiddelde EBITDA multiple per sector

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen