Redactie team, Brookz | December 8, 2016

#1 Verkoper is de baas

Allereerst is de overnamemarkt in 2017 een verkopersmarkt. Oké, als u actief bent in de retail, transport of automotive, dan zal verkoop nog steeds een grote uitdaging zijn. Maar als u een goed draaiend bedrijf heeft dat verder op alle fronten is geoptimaliseerd, zit u komend jaar in de driver’s seat. Want investeerders en strategische partijen hebben op dit moment zoveel geld beschikbaar, dat er letterlijk wordt gevochten om geschikte koopkandidaten. Met dank aan internet en virtuele marktplaatsen is de markt inmiddels zo transparant geworden dat iedereen op de hoogte is van het aanbod. Zoals een investeerder laatst verzuchtte: ‘Vroeger stuitte je nog wel eens op een buitenkansje, bij wijze van spreken een mooie auto onder een dekzeil bij een oud vrouwtje. Dat is nu uitgesloten. Iedereen weet nu waar het oude vrouwtje woont.’

Zelf uw bedrijf verkopen? Plaats een verkoopprofiel op Brookz

#2 Nieuwe generatie

Vergeet de babyboom-generatie die vanaf 2000 massaal met hun bedrijf op de markt zou komen. Dat verhaal is nu wel voorbij. Veel van die bedrijven bleken in de praktijk gewoon niet interessant genoeg om verkocht te worden. De gemiddelde verkopende ondernemer is op dit moment geen zestiger, maar een veertiger. Iemand die na 1970 is geboren en de afgelopen tien á twintig jaar een mooi bedrijf heeft opgebouwd. Deze ondernemers gaan ook niet – zoals veel babyboomers – met hun bedrijf door tot aan hun pensioen, maar weten dat 2017 een goed moment is om hun slag te slaan. Want het draait bij een goede exit altijd om drie dingen: timing, timing en timing.

#3 Pre-exit als katalysator

Het buzzword van 2016 was ‘pre-exit’. Om ondernemers over de streep te trekken, bieden investeerders bij een pre-exit de ondernemer de mogelijkheid om alvast een gedeelte van zijn bedrijf te verkopen en daarmee een stuk vermogen veilig te stellen. Vervolgens trekken ondernemer en investeringsmaatschappij nog een paar jaar gezamenlijk op, om samen toe te werken naar een volledige exit. Als alles goed gaat kan de ondernemer dan aan het eind van de rit nog een keer cashen. De vele aandacht voor dit fenomeen in 2016 zal in 2017 onvermijdelijk tot een groot aantal participaties, management buy-outs en management buy-ins leiden. Al is het maar omdat van winst nemen nog nooit iemand armer is geworden.

#4 Nieuwe waarderingsmethodes

De meest gebruikte manier om de waarde van een onderneming te bepalen is nog steeds de Discounted Cash Flow-methode. De DCF-methode berekent de huidige waarde van verwachte toekomstige vrije kasstromen. Deze methode is echter nogal omslachtig en kijkt wel erg ver (eeuwigdurend) naar de toekomst. In hedendaagse bedrijven gaan de ontwikkelingen zo snel dat voor de prijsbepaling de nabije en middellange toekomst van zwaarwegender belang worden. Daarom kijken Register Valuators steeds meer naar de flexibiliteit en toekomstbestendigheid van het business model. Daarnaast worden als vuistregels steeds vaker ‘nieuwe’ multiples toegepast. Zo heeft men het bijvoorbeeld bij ICT bedrijven met een SaaS-verdienmodel op basis van abonnementen over ‘4 a 5 keer de recurring jaaromzet’. Kijk, daar wordt je als ondernemer nou blij van.

#5 Cross-border transacties

In het segment van bedrijven met meer dan 10 miljoen omzet is het interessant om ‘over de landsgrenzen’ te kijken naar mogelijke kopers. Uit recent data-onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat in 2015 voor het eerst in vijftien jaar tijd meer dan de helft (54 procent) van de verkochte Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse aandeelhouder ging. Eerder dit jaar kwam Deloitte met eenzelfde conclusie. Met dank aan nieuwe (internationale) overnameplatforms zullen de verschillenden nationale MKB-markten steeds beter ontsloten worden. De verwachting is dat het aantal crossbordertransacties daarmee navenant zal toenemen.

#6 Vergroting waardekloof

De andere kant van de medaille van de booming markt is dat we in 2017 nog vaker te maken gaan krijgen met een valuation gap (waarde kloof). Daarmee bedoelen we een fundamenteel verschil van mening over de waarde van een bedrijf tussen koper en verkoper. Uit onderzoek van Brookz bleek dat nu al vier van de tien ondernemers de waarde van hun bedrijf te hoog in schatten. Gemiddeld denken die ondernemers 30% meer voor hun bedrijf te krijgen dan de reële marktwaarde, een prijs die ‘fair’ is voor zowel koper als verkoper. Het zal per transactie verschillen wie de meeste waarde bij de wijn moet doen. Een earnout, waarbij de opbrengst voor de verkoper voor een deel wordt bepaald door toekomstige resultaten, is een oplossing maar levert meestal veel discussies op achteraf.

#7 Vrouwen komen er aan

Vrouwen zijn tot nu toe slechts beperkt actief op de overnamemarkt. Maar de verwachting is dat het aantal vrouwelijke kopers en verkopers de komende jaren substantieel zal toenemen. Vrouwen zijn bezig aan een inhaalslag, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Was in 2007 nog 31 procent van de startende ondernemers een vrouw; in 2016 was veertig procent al een vrouw. Een aantal van deze vrouwen gaat uiteindelijk ook haar bedrijf verkopen, dat is onvermijdelijk. Het Amsterdamse investeringsfonds Karmijn Kapitaal heeft de afgelopen 5 jaar ruim 140 miljoen euro opgehaald om te investeren in MKB-bedrijven met minimaal één vrouw in de directie. Dat doen ze overigens niet uit idealisme: keer op keer is gebleken dat bedrijven met diverse teams beter presteren dan ondernemingen met uitsluitend mannen aan het roer.

Meer overnametrends vindt u in de kennisbank van Brookz of op Consultancy.nl

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen