Succesfactoren bij bedrijfsovernames

Redactie team, Brookz | May 30, 2010

Dit schrijft de Kamer van Koophandel in het rapport De verschillen tussen gelukte en niet-gelukte bedrijfsoverdrachten. De resultaten in het rapport zijn gebaseerd op onderzoek dat de KvK deed samen met de Hogeschool Utrecht.

Bedrijfsoverdracht

Er is weinig bekend over het verschil tussen gelukte en niet-gelukte bedrijfsoverdrachten. In dit onderzoek worden de ondernemers-, ondernemings- en transactiekenmerken vergeleken bij gelukte en niet-gelukte bedrijfsovernames. Er is een selecte steekproef van 72 ondernemingen getrokken: 37 gelukte en 35 niet-gelukte bedrijfsoverdrachten. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen ondernemers, hun bedrijven en de transactiekenmerken bij gelukte en niet gelukte bedrijfsoverdrachten?

Bedrijfsovername

Het zijn vooral de ondernemingskenmerken die verschillen bij gelukte en mislukte overdrachten. Het lukken of niet lukken van een bedrijfsovername lijkt het meest verband te houden met de rechtsvorm van het bedrijf, de afhankelijkheid van het bedrijf van de ondernemer en de omzet van het bedrijf voorafgaande aan de overdracht.

Eenmanszaken komen meer voor bij niet-gelukte dan bij gelukte overdrachten. Een grotere afhankelijkheid van de ondernemer en een lagere omzet in de jaren voor overdracht lijken ook te leiden tot het niet lukken van een bedrijfsoverdracht. Ook de hoge huur/verkoopprijs van het vastgoed als transactiekenmerk is een obstakel bij de overdracht. Mogelijk is het voor verkopers verstandig het vastgoed niet in de transactie te betrekken, aangezien dit de te financieren aankoopsom voor het bedrijf aanzienlijk verhoogt.

Exit-planning

Net als in voorgaand onderzoek blijkt een hoger opleidingsniveau van de ondernemer de kansen op een (gelukte) overdracht te verkleinen. Planning is geen onderscheidend kenmerk bij (het slagen van) bedrijfsoverdrachten. Ook de personeelsomvang is geen voorspeller voor wel of niet lukken van een bedrijfsoverdracht. Er is wel een indicatie dat bij niet-gelukte overdrachten ondernemers moeilijker afstand kunnen nemen van hun bedrijf dan bij gelukte overdrachten.


Gezien de beperkte omvang van de steekproef is voorzichtigheid met de reikwijdte van de conclusies geboden. De onderzochte groep betreft bedrijven met maximaal 20 medewerkers.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen