Van Tienderen koopt NR Koeling

Redactie team, Brookz | July 28, 2015

Niet voldoen aan financieringsafspraken

NR Koeling voerde sinds 1971 wereldwijd opdrachten uit. Maar door het uitblijven van grotere, projectmatige orders en een terugloop van het installatiewerk kwamen de resultaten onder druk te staan. In 2013 leed het bedrijf verlies en kon het niet meer aan afspraken inzake bankfinanciering voldoen.

Snelle bedrijfsovername

Van Tienderen zegt dat door de snelle bedrijfsovername de continuïteit van de lopende projecten en serviceactiviteiten van NR Koeling is gewaarborgd. Financiële details over de transacties wil hij niet verschaffen. De activiteiten van NR Koeling zijn volgens hem complementair aan die van de AA Installatie Groep. Van Tienderen: ‘De focus van NR Koeling lag meer op het buitenland; mijn bedrijf is sterk op de binnenlandse markt gericht. Dat vult elkaar goed aan.’

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen