Voorzichtigheid op overnamemarkt

Redactie team, Brookz | March 22, 2012

Dat is de voornaamste uitkomst van de Brookz Overname Barometer, het halfjaarlijkse onderzoek van Brookz, dat werd gehouden onder 252 ondernemers, adviseurs en financiers van bedrijfsovernames.

Bedrijfsovernames

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal ondervraagden dat positief is en een stijging verwacht van het aantal aangeboden bedrijven, gedaald met 40 procent. In maart 2011 dacht nog 79,7 procent dat er meer bedrijven in de verkoop zouden komen, nu is dat nog maar 47 procent.
 

Ook het aantal gerealiseerde bedrijfsovernames zal volgens alle betrokken partijen een stuk minder zijn dan vorig jaar. Slechts 23,3 procent voorziet meer deals in 2012, tegenover 76,3 procent vorig jaar, een daling van maar liefst 70 procent.
 

Van de deals die wél doorgang vinden, denkt slechts een kleine minderheid (7,3 procent) van de geënquêteerden dat de gemiddelde transactiewaarde hoger zal liggen dan in 2011. In vergelijking met twaalf maanden geleden een daling van ruim 80 procent van het aantal optimisten. Toen verwachtte namelijk nog 40,1 procent van de ondervraagde dat de gemiddelde opbrengst van een bedrijfsverkoop hoger zou zijn dan het jaar daarvoor. 

Overnamefinanciering

Peter Rikhof, uitgever/hoofdredacteur van Brookz, is niet verbaasd over de uitkomsten. ‘De overnamemarkt is sterk emotie-gedreven. Het sentiment wordt in grote mate bepaald door de economische vooruitzichten en die zijn op zijn zachtst gezegd nogal onzeker. Toch zijn wij zelf gematigd optimistisch over dit jaar. Want in de praktijk zien we dat de markt nog steeds redelijk overeind blijft. De prijzen zitten inmiddels op een realistischer niveau dan twee à drie jaar geleden. Partijen worden ook steeds creatiever om de financiering van de deal rond te krijgen. Het kost allemaal gewoon wat meer inspanning.’

Bedrijfsverkoop

Naast de verwachtingen rondom aanbod, prijzen en afgesloten deals werd aan de betrokkenen ook een aantal stellingen voorgelegd over met name de situatie voor verkopende ondernemers.
 

Een opvallende uitkomst is dat de helft van de ondervraagden van mening is dat de verkoop van het bedrijf in 2012 niet mogelijk is zonder earn-outregeling en/of achtergestelde lening van de verkoper. Daarnaast denkt ruim 80 procent van de geënquêteerden dat er bij een geleidelijke overname geen goede afspraken worden gemaakt over de nieuwe rol van de verkoper, wat kan leiden tot toekomstige conflicten.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen