Weinig kleinbedrijven overwegen bedrijfsverkoop

Redactie team, Brookz | June 10, 2010

Bedrijfsovername

Dat blijkt uit het onderzoek Bedrijfsbeëindiging in het kleinbedrijf van EIM. 8 procent van de bedrijven is beëindigd vanwege faillissement. Evenveel bedrijven zijn beëindigd omdat het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeerde of dreigde te verkeren. Oudere ondernemers noemen het meest de leeftijd of pensionering als belangrijkste reden om het bedrijf te beëindigen. Voor veel jongere ondernemers was een belangrijke reden het feit dat men (meer uren) in loondienst ging werken.

Van de ondernemers die het bedrijf hebben beëindigd, heeft 11 procent een bedrijfsovername overwogen in plaats van het bedrijf te beëindigen. 41 procent van de ondernemers die in 2009 hun bedrijf besloten te verkopen schakelt hiervoor een professional in. Meestal is dit de boekhouder of accountant.

De redenen waarom een bedrijfsverkoop niet lukt zijn: niemand wilde het bedrijf voortzetten en het bedrijf had weinig omzet en stelde niet veel (meer) voor. Dit laatste klopt ook: een op de vijf bedrijven had geen omzet in het jaar voor de beëindiging en 41 procent was zelfs verliesgevend.

Bedrijf verkopen

De meeste ondernemers die het bedrijf hebben beëindigd, hebben niet in overweging genomen het bedrijf te verkopen of over te dragen. De meest genoemde redenen daarvoor zijn dat de activiteiten van het bedrijf persoonsafhankelijk waren of dat voor iemand anders de bedrijfsactiviteiten niet rendabel waren. Dat er geen kandidaat was om het bedrijf over te nemen of te kopen, wordt met name door oudere ondernemers als reden genoemd.

Geconcludeerd kan worden dat van het totaal aantal bedrijfsbeëindigingen, er voor 1 op de 100 geen bedrijfsopvolger gevonden kon worden terwijl de ondernemer wel heeft overwogen het bedrijf over te dragen of te verkopen. Het werkgelegenheidsverlies hierbij is ruim 1.000 personen.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen