Blog

M&A voor dummies

In de overnamewereld wordt veel vakjargon gesproken. Laat u niet afschrikken en vraag of uw adviseur het helder en duidelijk wil uitleggen.

Praktijk

Q&A: Robert De Boeck, directeur Antea Participaties

Robert De Boeck; oprichter van Antea Participaties de investeringsmaatschappij die 15 jaar bestaat over hoe en wat rondom zijn loopbaan.

Categorieën

Blog

Waardering verliescompensatie overname aandelen verlies BV

Is het verlies van de vennootschap ook bruikbaar voor de nieuwe koper? En wat is de waarde van de verliescompensatie?

Blog

Werkkapitaal bij de overname van een bedrijf

Bij een overname op basis van ‘cash and debt free’ wordt de prijs voor de aandelen bepaald door de netto schuldpositie hiervan af te trekken.

Blog

De tucht van financiële convenanten

Over financiële convenanten moet niet te lichtvaardig worden gedacht, omdat zij vaak een dwingend karakter hebben voor de ondernemer. Maar een convenant biedt ook een goede kans op waardecreatie.

Blog

Structuur van het garantievermogen: achtergestelde leningen

De laatste tijd heb ik een paar keer gezien dat het eigen vermogen van de werkmaatschappij in de vorm van dividend wordt uitgekeerd aan de personal holding, en vervolgens weer wordt terug geleend aan diezelfde werkmaatschappij.


Werken met letteraandelen bij overname

Fiscaal

In de situatie van de overname van aandelen in een B.V. wordt regelmatig gewerkt met letteraandelen. Maar wat zijn dit precies?

Periodieke waardebepaling

Waardebepaling

Een regelmatige waardebepaling geeft richting en is een goede benchmark voor de gevolgen van ondernemersbeslissingen voor de toekomst.

De waarde van een bedrijf

Waardebepaling

waardebepalingDe rol van liquide middelen speelt geen enkele rol bij de waardebepaling van een bedrijf. Het draait om verwachte, operationele geldstromen.

Voor rekening en risico

Juridische aspecten

De term 'voor rekening en risico' in een overnamecontract kan voor verwarring zorgen bij zowel koper als verkoper na bedrijfsoverdracht.

Concurrentiebeding

Juridische aspecten

Bij bedrijfsovername hoort vaak het ondertekenen van een concurrentiebeding. Maar wat mag u daarna wel en juist niet doen als verkoper?

Waardering van bedrijven

Waardebepaling

Het waarderen van jonge bedrijven is geen eenvoudige rekensom. De snelle groei in de beginperiode kan namelijk niet blijven doorgaan.