Rolf Metz, Écart Invest | November 24, 2016

Externe financiers kijken bij hun investeringsbeslissingen steeds vaker naar hoe een bedrijf omgaat met maatschappij, milieu en bestuurlijk toezicht. 

Een ondernemer met oog voor de toekomst, stuurt aan op duurzaamheid in brede zin. Niet alleen om te voldoen aan de eisen van consument en overheid, maar ook omdat externe financiers dan eerder bereid zijn om in het bedrijf te investeren.

Wereldwijd spelen participatiemaatschappijen een rol van betekenis voor de economie. In Nederland wordt zo’n 6% van het bruto nationaal product gegenereerd door bedrijven die een participatiemaatschappij als medeaandeelhouder aan boord hebben.

Kritische blik

Met name de grotere participatiemaatschappijen zijn voor de financiering van hun investeringen overwegend aangewezen op pensioenfondsen. Laatstgenoemden - die op hun beurt het pensioengeld van werknemers beleggen - moeten de aard van hun investeringen verantwoorden aan hun achterban. Investeren in partijen die het milieu te veel belasten, geen oog hebben voor sociale verhoudingen of er corrupte of verdachte praktijken op na houden, zijn onaanvaardbaar. Participatiemaatschappijen die de zogenaamde E(environment), S(social) en G(governance)-criteria niet in hun investeringsbeleid integreren en nalaten hierover te rapporteren, zijn dus minder aantrekkelijk voor de professionele beleggers.

Het spreekt voor zich dat participatiemaatschappijen op hun beurt de investeringsaanvragen die op hun bureau belanden, met een kritische blik beoordelen. Sowieso is de bereidheid om kapitaal te verstrekken voor groei, verzelfstandiging, bedrijfsopvolging of anderszins, afhankelijk van de vraag of hun investering in de toekomst meer waard zal worden. Het antwoord hierop is een afgeleide van de gerealiseerde en voorziene resultaten, en dit laatste hangt nauw samen met de kwaliteit van de organisatie en van het management. 

Good governance

Vast onderdeel van de kwaliteitscriteria die fondsmanagers hanteren, is de mate waarin de onderneming zich verantwoord opstelt jegens milieu en samenleving en de good governance beginselen respecteert en waarborgt. Door zich te richten op bedrijven die de internationaal erkende normen daaromtrent toepassen, verzekert de participatiemaatschappij zich van een investeringsbeleid dat voldoet aan de eisen van beleggers.

Serieuze kandidaat

Logische gevolgtrekking is dat een ondernemer die ESG-maatregelen tot vast onderdeel maakt van zijn beleid daarmee zijn voordeel kan doen. Heeft hij een scherp beeld van de impact van zijn activiteiten op het milieu, de samenleving, en toont hij zich een open en integer bestuurder, dan is zijn bedrijf een serieuze kandidaat voor een investeerder. Door een proactief ESG-beleid te voeren, is de ondernemer bovendien het due diligence onderzoek van de participatiemaatschappij een stap voor door eventuele probleemgebieden vroegtijdig te identificeren en zo mogelijk te verhelpen. De kans dat hij - met de hulp van een externe kapitaalinjectie – zijn energie kan steken in de  waardevermeerdering van zijn bedrijf neemt hiermee navenant toe.

 

Rolf Metz, Écart Invest

Rolf Metz trad in 2000 in dienst als investment manager bij participatiemaatschappij Écart Invest. In 2006 werd hij benoemd tot directeur. Hij is sinds december 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse