Redactie team, Brookz | June 6, 2016

Het vaststellen van de waarde van een bedrijf is typisch werk voor een specialist met kennis en ervaring op dat gebied. Toch kan iedere ondernemer begrijpen hoe dat werkt. Meer is niet nodig om te kunnen gaan sturen op de waarde van het bedrijf.

De meeste ondernemers weten intuïtief wel wat de waarde van hun bedrijf is. Dit bleek onlangs tijdens de drukbezochte themabijeenkomst ‘Business Valuation’ van de Dutch Corporate Finance Association in samenwerking met TIAS School for Business and Society. Daarbij worden de begrippen ‘waarde’ en ‘prijs’ door ondernemers overigens nog wel eens verward. Joy van der Veer, Universitair docent en Program Director van de Master of Business Valuation van TIAS School for Business and Society, legt het nog een keer eenvoudig uit: ‘Een koper wil als prijs maximaal betalen wat hij als waarde in een onderneming ziet. Uiteraard streeft hij ernaar minder te betalen.’

Benieuwd wat uw onderneming waard is? Bereken hier de waarde van uw bedrijf

Bedrijfswaardering door middel van het Business Model Canvas

De prijs is dus het bedrag dat uiteindelijk betaald wordt bij de bedrijfsovername, maar daarvoor is eerst inzicht in de waarde nodig. De waarde van een bedrijf stelt een gecertificeerde waarderingsdeskundige (Register Valuator) vast met behulp van diverse theoretische modellen waarvan de formules niet voor iedere geïnteresseerde direct begrijpelijk zijn. Dit is dan ook vaak het punt waar de gemiddelde ondernemer afhaakt. En dat kan worden voorkomen, meent van der Veer. Want begrip over de waarde van een bedrijf kun je als ondernemer ook krijgen zonder al die ingewikkelde formules. Let wel: In essentie gaat het namelijk nog steeds gewoon over het bedrijf.

Een bedrijf met een verdienmodel, inkomsten, kosten en risico’s. En precies die zaken bepalen – gegoten in formules - de waarde van een bedrijf. Van der Veer is er daarom voorstander van om juist ook vanuit een meer praktische en kwalitatieve kant naar een bedrijfswaardering te kijken. De tool die hij hiervoor aanraadt is het veel gebruikte ‘Business Model Canvas’. Daarin wordt nagedacht over vragen als: Hoe komt de omzet tot stand? Hoe goed is deze te voorspellen? Waar liggen de risico’s en hoe zwaar wegen die?

Deze benadering maakt het voor de ondernemer beter begrijpelijk hoe een waardering tot stand komt. Bovendien dwingt dit waarderingsdeskundigen ook kritisch na te denken over het feitelijke verdienmodel van een bedrijf en niet ‘blind’ een prognose van een ondernemer over te nemen als input voor een formule. Al met al brengt het de waarderingsdeskundige en de ondernemer dichter bij elkaar en dat biedt voor beiden nog meer kansen.

Toegevoegde waarde

Van der Veer benadrukte meermaals dat het zonde is dat veel ondernemers pas over de waarde van hun bedrijf gaan nadenken bij verkoop. Van der Veer: ‘De waarde is misschien wel de belangrijkste KPI van een bedrijf. Bovendien is het goed mogelijk om daar doorlopend op te sturen’. Heikel punt hierbij was altijd het beperkte begrip bij ondernemers over de te beïnvloeden factoren die uiteindelijk de waarde bepalen.

Het eerder genoemde Business Model Canvas kan hierbij uitkomst bieden. Met behulp daarvan kan de onderneming haar verdienmodel zodanig inrichten dat het een optimale mix vormt tussen rendement en risico. Waarderings-deskundigen kunnen ondernemers daarbij adviseren. Van der Veer: ‘Daarin ligt voor deze beroepsgroep een extra opportunity voor het verhogen van hun eigen toegevoegde waarde’.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen