Redactie team, Brookz | May 13, 2016

De waarde van een bedrijf kan positief beïnvloedt worden als een bedrijf zijn klanten er toe kan bewegen om sneller te betalen.

Als je als ondernemer zaken doet met gerenommeerde grote partijen, zal het je waarschijnlijk bekend voorkomen dat zij door hun machtpositie hun eigen betalingstermijnen bepalen en daar waar nodig verder oprekken. Zij zijn prima in staat hun eigen werkkapitaal te optimaliseren. Als hardwerkende MKB-ondernemer sta je vaak met de rug tegen de muur. Want wie schopt een dergelijke partij tegen het zere been? Jouw werkkapitaal staat daardoor onder druk.

Factoring kan een oplossing zijn, maar heeft als nadeel dat het een duur alternatief is, waarbij de relatie tussen leverancier en afnemer onder druk kan komen te staan omdat factoring als “agressief” kan worden ervaren. Grote solvabele partijen hebben via hun banken de mogelijkheid tot Supply chain finance, een omgekeerde situatie ten opzichte van de traditionele factoring. Als MKB-ondernemer kun je dit niet regelen bij je afnemer, maar zij kunnen je daarmee wel een werkkapitaalprobleem helpen oplossen indien zij dit aanbieden.

Hoe werkt Supply chain finance?

Zodra jij je factuur hebt verzonden aan je klant en zij deze hebben geaccordeerd, wordt de factuur vrijwel direct aan jou voldaan door de bank van je klant. Hiermee heb je als MKB-onderneming je geld snel ontvangen en de afnemer kan optimaal gebruik maken van betalingstermijnen. Als MKB-ondernemer kun je hiermee tevens je financieringslast verminderen, omdat je profiteert van de veelal lagere financieringslast van de afnemer.

Hoe verhoogt dit de waarde van mijn onderneming?

Zoals bovenstaand aangegeven zorgt Supply chain finance ervoor dat je jouw geld eerder in huis hebt en dus een lagere debiteurenstand. Stel dat je Supply chain finance voor waarderingsdatum toepast, dan leidt dit tot een eenmalige toename van je overtollige liquide middelen of een verlaging van je vreemd vermogen, hetgeen leidt tot een hogere aandeelhouderswaarde en dus een hogere verkoopprijs bij een bedrijfsverkoop.


Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken, in de meest uiteenlopende branches.

Redactie team, Brookz

De redactie van Brookz bestaat uit een team van deskundige en ervaren auteurs op het gebied van bedrijfsovername, groei en financiering. De redactie is onafhankelijk en schrijft objectief over nieuws, trends en ontwikkelingen in de Nederlandse overnamemarkt. 

artikel delen