De waarde van individuele activa in de aandelenprijs

Waldo Zuiderveld, Factor Bedrijfsovernames | August 3, 2018

Regelmatig wordt in overnamegesprekken de opmerking gemaakt dat naast de koopprijs voor de aandelen een bedrag voor de inventaris, machines, etc. betaald dient te worden. Of een meer boekhoudkundige uitspraak, “de stille reserves dienen nog bij de prijs opgeteld te worden”.

Terug naar de basis

Een overname is technisch gezien niet anders dan elke willekeurige investeringsbeslissing, waarbij één afweging cruciaal is; hoe verdient de investering zich terug binnen een gestelde tijd met een gewenst rendement (wat levert de investering op afgezet tegen het investeringsbedrag)? Een koopprijs is dus onlosmakelijk verbonden met de toekomstige geldstromen (‘free cash flow’), dit bepaalt namelijk of en in welke mate er door een koper rendement gerealiseerd kan worden op haar investering.

Waarom wordt er dan naast de koopprijs niet apart nog eens afgerekend voor individuele vaste activa (behoudens werkkapitaal) of voor stille reserves die boekhoudkundig aanwezig kunnen zijn in individuele vaste activa?

Het antwoord is vrij kort en simpel: de vaste activa (ongeacht hun individuele waarde) zorgen normaliter dat de onderneming in staat is haar (toekomstige) geldstromen te realiseren. In een overname is hiermee de betaling voor de activa (en evt. stille reserves) dus direct opgenomen in de totale koopprijs van de aandelen. Het maakt hierbij geen verschil of machines bijvoorbeeld van goud zijn gemaakt of een zeer beperkte waarde hebben, de economische output is leidend. Dit maakt dat als een machinepark individueel veel meer waard is dan de geldstroom die er mee wordt gerealiseerd, een ondernemer zich moet afvragen of hij niet beter de machines te gelde kan maken daar de economische output kennelijk niet rendabel is (liquidatiewaarde).

Kritische blik

Het is hierbij van evident belang de balans aan een kritische blik te onderwerpen. Alle bedrijfsgebonden activa worden namelijk verondersteld deel uit te maken van de overname – zij maken immers dat de operationele activiteiten en daarmee de geldstroom kan worden gegenereerd. Echter, er kunnen ook niet bedrijfsgebonden activa en zelfstandige vruchtdragers voorkomen op een balans, zoals bijvoorbeeld een boot of een kunstwerk die de eigenaar zakelijk heeft aangeschaft, maar ook vastgoed dat eigendom is van de onderneming.

Niet bedrijfsgebonden

Dergelijke activa zijn niet bedrijfsgebonden of een zelfstandige vruchtdrager, in ieder geval dragen zij niet bij aan de realisatie van de operationele geldstromen sec. Voor een boot en een kunstwerk behoeft dit weinig uitleg. Voor vastgoed ligt dit genuanceerder; het vastgoed realiseert namelijk een eigen geldstroom (grofweg huurinkomsten minus kosten), los van de bedrijfsactiviteiten. Ook al is de onderneming in het eigen vastgoed gevestigd, dan nog dient dit op haar merites beoordeeld te worden. Uitzondering hierop vormt vastgoed in eigendom waar de bedrijfsactiviteit wordt uitgevoerd en dit vastgoed zodanig specifiek is niet geschikt voor alternatieve activiteiten (bijvoorbeeld een volledig specifiek gebouwde productieplant voor metaalproductie, het behoeft weinig toelichting dat dit niet door andere bedrijven gebruikt kan worden).

Wat nu als er zeer recentelijk in een vernieuwing van het machinepark is geïnvesteerd; is dit dan voor een verkoper nadelig bij een overname?

In principe niet. Ten opzichte van vergelijkbare bedrijven is immers het toekomstige investeringsbedrag lager, hetgeen zich uit in een hogere jaarlijkse geldstroom. Indien niet was geïnvesteerd dan had de ondernemer weliswaar het investeringsbedrag op zijn bankrekening gehouden, maar zou een koper dit gekort hebben in de waarde van de operationele geldstomen omdat zij deze investeringen de komende jaren zou moeten plegen.

Samenvattend

Koopprijzen voor bedrijven komen mede tot stand op basis van inschattingen van de toekomstige geldstromen die gegenereerd kunnen worden met de aanwezig activa. De waarde van deze activa sec is dus opgenomen in deze geldstromen en vormt als zodanig een integraal geheel, de activa worden dus niet separaat afgerekend bij een going-concern situatie!

 

Waldo Zuiderveld, Factor Bedrijfsovernames

Waldo is mede oprichter bij Factor Bedrijfsovernames. De afgelopen jaren is Waldo als respectievelijk adviseur en projectleider betrokken geweest bij meer dan 60 koop- en verkooptransacties in de meest uiteenlopende branches.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse