Jan Vis, Talanton Valuation Services | March 13, 2012

Waarde en prijs van een bedrijf wordt nogal eens door elkaar gehaald. Maar welk begrip is nou leidend bij een bedrijfsverkoop?

Veel ondernemers lijken te denken dat hun bedrijf verkocht kan worden tegen een prijs die uitgedrukt kan worden in: ‘winst vermenigvuldigd met een bepaald getal’. Zo kan men iemand horen zeggen dat de zaak is verkocht voor 6 maal de winst.

Verkoopprijs

Op de vraag waarom iemand bereid zou zijn voor die onderneming dat bedrag te betalen, wordt meestal geantwoord met verwijzing naar recente bedrijfsovernames. Nu zijn populaire opvattingen niet per definitie ook juiste opvattingen. Als eerste kan de vraag worden gesteld waarom een door derden overeengekomen prijs voor een object dat nu geen onderwerp van onderhandelen is maatgevend zou moeten zijn voor de uitkomst van een nieuw onderhandelingstraject.

Ouders plegen hun kinderen voor te houden dat het gedrag van andere kinderen niet normgevend is. Als dezelfde ouders als ondernemer acteren wordt dat inzicht niet gevolgd. De huidige crisis op de vastgoedmarkt laat duidelijk zien dat uitkomsten van eerdere transacties niet veel zeggen over de mogelijke uitkomst van een nieuwe transactie.

Prijs of waarde?

Verder wordt het belangrijke verschil tussen prijs en waarde over het hoofd gezien. Ondernemers willen door te ondernemen waarde toevoegen. Het betalen van 10 euro om daarvoor 10 euro te ontvangen lijkt niet erg zinrijk. Kortom, de betaalde prijs moet voor de koper lager zijn dan de te verwachten waarde. De verwachte waarde hangt alleen af van het verwachte geld genererend vermogen van de te kopen onderneming.

Resultaten uit het verleden zeggen niet zo veel. Winsten die in het verleden zijn behaald zeggen nog minder. Nog afgezien van het feit dat winst geen klinkende munt is. Nog te ontvangen omzet, de post debiteuren, betekent dat de winst wel is geboekt, maar dat het geld nog niet is ontvangen. De belangrijke vraag is dan ook of het bedrag ooit zal worden ontvangen.

Waardecreatie

Als ondernemers hun bedrijf waardevoller willen maken dan is het belangrijk te sturen op geld. Het recept daarvoor is tamelijk simpel. Investeer precies op het moment dat het moet, niet eerder of later, en investeer precies het bedrag dat op dat moment nodig is.

Verder is het van belang de inkomende geldstroom zoveel mogelijk te versnellen en te laten groeien, terwijl de uitgaande geldstroom zoveel als mogelijk moet worden vertraagd en verlaagd. Uiteraard dient wel rekening te worden gehouden met gemaakte afspraken. Als dan ook nog een al te schokkend geldstroompatroon kan worden vermeden, ligt de weg naar economische waarde open.

Jan Vis, Talanton Valuation Services

Jan Vis is partner bij Talanton Valuation Services. Hij is als adjunct-professor Business Valuation en Value Based Management verbonden aan de RSM Erasmus Universiteit en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM.

artikel delen