Waardebepaling van een ziekenhuis

Henk Brat, Vestius Advocaten | May 30, 2014

Volgend jaar zullen de vrijgevestigde medische specialisten hun fiscale status als ondernemer kwijtraken. Om dit te voorkomen, kan een medische specialist medeaandeelhouder worden van het ziekenhuis.

In een van mijn vorige bijdrages gaf ik aan dat de zorgsector volop in de belangstelling staat en dat steeds meer investeerders hun weg weten te vinden in deze sector. Inmiddels is er ook voor corporate finance-adviseurs een goede reden om zich te begeven in de zorgsector.

Stichting

Vanaf 1 januari 2015 zullen namelijk de vrijgevestigde medische specialisten (hierna aan te duiden als de medische specialisten) hun fiscale status als ondernemer kwijtraken. Om dit te voorkomen, zijn er verscheidene opties en één daarvan is dat de medische specialisten medeaandeelhouder worden van het ziekenhuis.

Complicerende factor is dat bijna alle ziekenhuizen in de vorm van een stichting worden gedreven, dit omdat vooralsnog wettelijk is bepaald dat ziekenhuizen geen winst mogen uitkeren. Mogelijk komt daar in de toekomst verandering in, maar vooralsnog geldt dit winstverbod nog.

Waardebepaling

Er zal dus eerst een herstructurering dienen plaats te vinden waarbij de ziekenhuisstichting haar onderneming via een activa/passiva-transactie overdraagt aan een nieuw op te richten BV. Van deze ziekenhuis BV zullen vervolgens de medische specialisten en de ziekenhuisstichting aandeelhouder worden.

Er zijn al ziekenhuizen in Nederland die hiervoor gekozen hebben en met de medische specialisten in onderhandeling zijn over het opzetten van een joint-venture vennootschap waarin de medische specialisten en de ziekenhuisstichting aandeelhouder worden. Uiteraard zal de onderneming van het ziekenhuis dienen te worden gewaardeerd en zullen er onderhandelingen tussen de medische specialisten en het ziekenhuis dienen plaats te vinden over de waardering en de verdere financiering van het ziekenhuis.

Corporate finance

Complicerende factor hierbij is dat een ziekenhuis zich lastig laat waarderen, zeker omdat er vooralsnog een winstuitkeringsverbod geldt voor ziekenhuizen, de winsten marginaal zijn en er altijd het risico bestaat dat reeds aan de zorgverzekeraars gefactureerde bedragen dienen te worden terugbetaald.

Maar mochten de medische specialisten en de ziekenhuisstichting er in slagen om het ziekenhuis winstgevend(er) te krijgen en het winstuitkeringsverbod zou worden afgeschaft, dan zou de waardering wel eens hoog kunnen uitvallen. Kortom, genoeg kansen voor corporate finance-adviseurs die een complexe situatie als deze niet uit de weg willen gaan.

Henk Brat, Vestius Advocaten

Henk Brat is partner bij Vestius Advocaten. Henk richt zich op M&A-trajecten, geschillenbeslechting en (complexe) onderhandelingen binnen ondernemingen. Hij treedt op voor aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en investeerders.

artikel delen


Nieuwste bedrijven te koop ontvangen?

Inschrijving Brookz nieuwsbrief
Schrijf je in voor de Brookz nieuwsbrief en ontvang tweemaal per week het nieuwste bedrijvenaanbod in je inbox!
 
Reden interesse