Werkkapitaal bij een bedrijfsovername

Bart Receveur, BDO Corporate Finance | July 24, 2017

Het is belangrijk om bij de verkoop van een bedrijf duidelijke afspraken te maken over de ‘normale’ omvang van het werkkapitaal.

Bij iedere verkooptransactie speelt het ‘werkkapitaal’ een belangrijke rol. Een koper wil namelijk voorkomen dat hij een onderneming koopt met een ‘tekort aan werkkapitaal’ en een extra investering in de onderneming moet doen. En een verkoper wil voorkomen dat hij zijn onderneming verkoopt met een ‘teveel aan werkkapitaal’ waardoor de koper een gedeelte van zijn investering versneld terug verdient. Tenzij koper en verkoper afspraken hebben gemaakt over de wijze van koopprijsaanpassing als de werkelijke werkkapitaalpositie van een onderneming bij een verkoop afwijkt van een genormaliseerde werkkapitaalpositie.

Kooprijsaanpassing

Deze koopprijsaanpassing is in vrijwel iedere transactie een discussie. Want wat is werkkapitaal en hoe bepaal je wanneer er sprake is van een ‘tekort’ of ‘teveel’ aan werkkapitaal? Het hangt altijd af van de specifieke situatie. Het begint met het definiëren van de werkkapitaal items en hoe het werkkapitaal er op het moment van verkoop in ‘normale omstandigheden’ zou uitzien. Dat laatste vergt een gedegen historische analyse waarin naast aandacht voor de ‘gebruikelijke’ werkkapitaalitems onder meer aandacht is voor items als de vooruit gefactureerde omzet, seizoensinvloeden, investeringscrediteuren en liquide middelen.

Een goede werkkapitaalanalyse is daarom van toegevoegde waarde voor zowel koper als verkoper en kan een verschil van inzicht tussen koper en verkoper voorkomen of in ieder geval verkleinen. Maak van deze discussie een opportunity en zorg dat je samen met je M&A adviseur in de lead bent! 

Bart Receveur, BDO Corporate Finance

Bart Receveur is als senior manager M&A binnen BDO Corporate Finance verantwoordelijk voor de M&A praktijk in Zuid-Nederland. Hij heeft ruime transactie ervaring binnen zowel het MKB als middenbedrijf en is ingeschreven als Register Valuator bij het NIRV.

artikel delen