Winstlekkage & waardecreatie bedrijven

Geert Hoedjes, JAN© | October 3, 2018

Uit onderzoek van Thexton Armstrong Netherlands B.V. en uit eigen ervaring blijkt dat bij 9 van de 10 MKB-ondernemingen ongemerkt winst weg lekt: hoeveel geld laat je als ondernemer liggen en is bij verkoop de optimale waarde gecreëerd?

Veel ondernemers starten een eigen bedrijf omdat ze erg goed in hun vak zijn en ze hebben bij de start veelal de volgende doelen: continuïteit, maken van winst, zelfstandigheid en groei. De ondernemer heeft vaak al snel een sleutelrol en persoonlijke hechte relaties opgebouwd met personeel, afnemers en toeleveranciers.

De ondernemer zou eerst voor zichzelf moeten vaststellen waar hij goed in is en energie van krijgt (eventueel met hulp van een deskundige). Vervolgens wordt bepaald wie (mede) verantwoordelijk gemaakt kan worden voor andere taken en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. Door taken en verantwoordelijkheden aan werknemers te delegeren zal de rol van de ondernemer/DGA veranderen naar een meer leidinggevende rol. De ondernemer/DGA monitort en stuurt bij. Indien financieel mogelijk kan een tweede managementlaag gecreëerd worden, hetgeen de afhankelijkheid van de ondernemer/DGA nog meer verkleind.

#1  De rol van de ondernemer

Bij de groei van de onderneming blijven ondernemers vaak teveel (detail)werkzaamheden zelf doen en zijn ze te veel bezig met ‘het blussen van brandjes’, leidend tot extreem lange werkweken. Ze nemen beslissingen vaak op gevoel en zijn meestal huiverig om verantwoordelijkheden en werkzaamheden te delegeren. Daarnaast blijft de ondernemer liever doen waar hij goed in is en verdiept zich daardoor onvoldoende in andere aspecten van de bedrijfsvoering buiten hun vakgebied en comfortzone.

Bedrijfswaarde berekenen?

Benieuwd wat uw bedrijf waard is? Met deze handige waardebepalingstool op Brookz weet u binnen 2 twee minuten de waarde van uw bedrijf.

#2 Strategie

Door bovenstaande kan de ondernemer zich meer bezig houden met strategie, waarbij keuzes worden gemaakt aan de hand van de ontwikkelingen in de markt in combinatie met de sterktes en zwaktes van de onderneming. Hierbij zijn in ieder geval onderstaande aspecten van belang:

Personeel

 • Weten medewerkers waar het bedrijf voor staat en dragen ze dit uit?
 • Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers en zorg ik voor optimale teamresultaten?
 • Zijn medewerkers blij met hun rol en is de bezetting optimaal?

Margebeleid

 • Inzicht in de markt, concurrentie en prijzen. Verkopen we de juiste producten, tegen de juiste prijs aan de juiste klanten?
 • Inzicht in kostprijzen en marge per product(groep) en op basis daarvan het maken van keuzes (opbouw assortiment/dienstverlening).

Marketing & Sales

 • Wat maakt de onderneming uniek en wordt dat voldoende uitgedragen?
 • Is de doelgroep bekend en is de marketing daarop gericht?

Financieel beleid

 • Tijdige beknopte periodieke financiële managementrapportages van essentiële kengetallen (bv. bezettingsgraden, productiviteit);
 • Duidelijke debiteurenprocedure en discipline in debiteurenbeheer;
 • Voorraadbeheer op basis van omloopsnelheden: voorraad is kostbaar!
 • Kostenbeheer, zijn alle uitgaven noodzakelijk voor de bedrijfsvoering?

Waarde optimaliseren

Als bovenstaande aspecten structureel in gang gezet worden kan winstlekkage gestopt of voorkomen worden. Bijkomend voordeel is dat de waarde van de onderneming zal stijgen door enerzijds de grotere winstgevendheid en anderzijds het verminderen van de afhankelijkheid van de ondernemer/DGA. Dit laatste neemt al snel 3 jaar in beslag en begint bij de ondernemer/DGA zelf.

Het doel op het moment van verkoop van de onderneming is dat de waarde van de onderneming geoptimaliseerd is en dat de ondernemer/DGA vervangen kan worden door een derde.

Geert Hoedjes, JAN©

Geert Hoedjes is sinds 1 juli 2014 vakgroep manager corporate finance bij JAN© en heeft Financial Management aan Business Universiteit Nyenrode gestudeerd. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij vele (familie)overnames, MBI’s, MBO‘s en waarderingsvraagstukken.

artikel delen