Volledige profiel zien?

Registreer u hier gratis & gemakkelijk


Klik hier om in te loggen

Doorstart tandtechnische laboratoria

Activa verkoop (doorstart uit faillissement)


Beschrijving

Bij vonnissen van Rechtbank Rotterdam en Zeeland-West-Brabant d.d. 25 juni en 2 juli 2019 zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

  • Van der Gaag Dental B.V.
  • P. van de Kamp Tandtechniek B.V.
  • P. van de Kamp Keramiek en Implantologie B.V.
  • Tandprothetiek Vlaszak B.V.
  • Tandprothetiek Sophia B.V.NEDERLAND B.V. 

in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van mr. F Damsteegt – Molier tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. van den Bergh als curator.

Onderneming en activiteiten
Van der Gaag Dental en Lab. Van de Kamp Dental zijn tandtechnische laboratoria met vestigingen in Rotterdam en Breda. De ondernemingen houden zich in opdracht van tandartsen bezig met het vervaardigen van ambachtelijke hoogwaardige tandtechnische producten, zoals protheses en kroon- en brugwerk. Het gaat om gevestigde ondernemingen met 30 respectievelijk 70 jaar ervaring. Tandprothetiek Sophia en Tandprothetiek Vlaszak zijn behandelcentra voor particuliere klanten en houden zich bezig met reparaties, kunstgebitten, klikgebitten, frames en implantologie.

Locatie
De ondernemingen zijn gevestigd aan de Gordelweg 151/153 te (3038 GE) Rotterdam en aan de Boschstraat 11 te (4811 GA) Breda.

Website
Meer informatie over de ondernemingen is te vinden op:

Voortzetting
De ondernemingsactiviteiten worden sinds de faillietverklaring door de curator (met toestemming van de rechter-commissaris) voortgezet. Dit heeft als doel de going concern waarde zoveel als mogelijk te waarborgen. Bestellingen lopen door en leveringen aan klanten vinden nog steeds plaats. Klanten merken vooralsnog weinig van het faillissement. De curator tracht ondertussen een doorstart te realiseren.

Werknemers
Bij de onderneming zijn 24 werknemers in dienst. Een overzicht van de functies per entiteit is beschikbaar op aanvraag.

Financiële informatie
De omzet van de onderneming in haar geheel bedroeg in 2017 circa EUR 1.7 mio, 2018 circa EUR 1.5 mio en in 2019 (januari tot en met april) circa EUR 400.000,--. De onderneming beschikt over apparatuur die nodig is om de activiteiten uit te oefenen. Er is een overzicht beschikbaar van de desbetreffende apparatuur.

Doorstart en procedure
Op dit moment wordt geïnventariseerd welke partijen interesse hebben in een overname van de activa en een doorstart van de onderneming. Partijen die zich bij de curator melden, kunnen na het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst, een (beperkt) onderzoek doen in de stukken die aan de curator ter beschikking staan.

Bieding
Een bieding dient voor 16 juli a.s. door de curator te zijn ontvangen. Een bieding dient een ongeclausuleerd bod te zijn en in de bieding dient te zijn aangegeven welke prijs wordt geboden voor 1) de inventaris, 2) de goodwill (klantenbestand, handels- en domeinnamen enzovoort) (en eventueel) 3) de debiteurenportefeuille. Tevens dient in de bieding te zijn aangegeven aan hoeveel werknemers een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Interesse
Mocht u interesse hebben in deze onderneming dan graag een email te sturen aan de curator: vandenbergh@herikverhulst.nl. Voor vragen kunt u bellen naar 010 – 410 00 55.

Ten slotte
Ten aanzien van de in dit informatiememorandum verstrekte cijfers is geen accountantscontrole uitgevoerd en ter zake deze gegevens wordt derhalve geen enkele garantie gegeven.

Omzet
€ 1,500,000
Aantal FTE
11-20
Regio
West Nederland
Sector
Gezondheidszorg & farmacie
Profielnummer
#27175
Rechtsvorm
B.V.