Wellness/sauna verkopen?

Je wilt jouw wellness/sauna verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van wellness/sauna’s eruit ziet. Door het gunstig economische klimaat stijgt het aantal sauna’s en het aantal saunabezoeken. Maar eigenaren van een wellness moeten wel blijven vernieuwen om voldoende bezoekers ter trekken.

Wellness/sauna verkopen

Aantal overnames wellness/sauna's

Het is een feit dat het aantal sauna’s over de afgelopen jaren is toegenomen in Nederland. Daarnaast nemen de grotere saunaketens steeds meer ‘kleinere’ sauna’s over om vooral op het gebied van schaalvergroting te profiteren, bijvoorbeeld door het bedingen van een lagere prijs bij inkoop.

["45", "60", "80", "50", "60", "65", "85", "105", "90", "50"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames wellness/sauna's

["4,00", "4,00", "4,00", "4,00", "3,60", "3,35", "3,20", "3,40", "3,00", "3,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "‘22", "'23"]

["3,80", "2,70"]

Gem. EBITDA-multiple Horeca, toerisme & recreatie

Wat is een wellness/sauna waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de horeca, toerisme en recreatie, de sector waartoe wellness/sauna behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 2,7 tot 3,8 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor wellness/sauna's

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden wellness/sauna ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Gezondheid in bredere zin

  Jongere generaties hechten veel belang aan gezondheid in bredere zin. Kansrijk is daarom het aanbieden van extra wellness-activiteiten, zoals fitness, yoga, mindfulness en sportlessen, in combinatie met gezonde maaltijden. Daarnaast kunnen sauna’s ook groepsactiviteiten voor deze doelgroep inrichten. Dit kan ook de gemiddelde omzet per bezoeker, die de afgelopen jaren nauwelijks steeg, verhogen.

 • 2
  Langer verblijf aanbieden

  Voor de oudere doelgroep moeten sauna’s zich volgens het sectorrapport van ABN Amro richten op korte vakanties. Door overnachtingen te bieden, maken sauna’s langer verblijf aantrekkelijker. Bij deze doelgroep is de besteding hoger en zij gaan vaker op vakantie. Sauna’s kunnen inspelen op de wensen van deze doelgroep door comfort, gemak en gezonde en gevarieerd eten te bieden.

 • 3
  Dynamische prijzen

  Om de korte verblijven te blijven stimuleren en ook op lange termijn een saunabezoek laagdrempelig te houden, is het belangrijk meer flexibiliteit te bieden in betaalmethoden. Zo zijn er al sauna-apps waarbij de bezoekers kan inchecken en bij het uitchecken het aantal minuten van verblijf afrekent. Ook dynamic pricing is een mogelijkheid voor betere spreiding van de drukte en het optimaliseren van de openingstijden.

 • 4
  Blijf vernieuwen

  De behoefte aan ontspanning bestaan, maar eigenaren van sauna’s moeten oppassen niet gemakzuchtig te worden. De groei in de afgelopen jaren was mede gedreven door de vele kortingsacties, maar om klanten op lange termijn te binden is vernieuwing van belang. Dit maakt hen ook meer weerbaar nu de economische groei in tempo vertraagt.

Wat onze klanten zeggen