Juridische aspecten

Aandeelhoudersovereenkomst, intentieverklaring, garanties en vrijwaringen, non-concurrentiebeding, koopovereenkomst; juridische aspecten spelen een grote rol bij een bedrijfsovernames. In onze Kennisbank worden al deze juridische termen uitgelegd.