Dokterspraktijk kopen of verkopen?

Je wilt een dokterspraktijk kopen of jouw dokterspraktijk verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van dokterspraktijken eruitziet. Door personeelstekort staat de gezondheidszorg onder druk. Daarnaast zorgen economische ontwikkelingen voor geldzorgen, waardoor meer mensen gezondheidsklachten krijgen.

Dokterspraktijk verkopen

Aantal overnames dokrerspraktijken

Het aantal fusies en overnames van dokterspraktijken bereikt in 2021 een hoogtepunt.

["20", "20", "20", "25", "65", "45", "65", "50", "45", "45", "55", "75"]

["2010", "‘11", "‘12", "‘13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21"]

Aantal fusies en overnames dokterspraktijken

["6,05", "6,10", "6,00", "6,05", "6,05", "6,05", "6,15", "6,20", "6,30", "6,30"]

["2012", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21","22"]

Gem. EBITDA-multiple Gezondheidszorg & farmacie

Wat is een dokterspraktijk waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg en farmacie - waartoe een dokterspraktijk behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 6,30. Dat betekent dat een tandartspraktijk bij benadering gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,30 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor dokterspraktijken

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden dokterspraktijken ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Digitalisering

    De tijd dat je voor iedere klacht je huisarts bezocht is voorbij. Zeker omdat online communicatiemiddelen en zelfzorgapplicaties steeds belangrijker en beter worden. Denk aan spreekuur.nl of thuisarts.nl. Hierop kun je terecht met je klachten en kun je bij je huisarts direct een afspraak maken als de klacht fysieke beoordeling nodig heeft. Huisartsen kunnen door deze digitalisering meer patiënten helpen in minder tijd. 

  • 2
    Van behandeling naar preventie

    Hoewel traditionele geneeskunde vooral gericht is op behandelen, verschuift de blik steeds meer naar preventie. Voorkomen is beter dan genezen. En dit is iets waar vooral de jongere generatie huisartsen meer toegevoegde waarde kan bieden dan de oudere generaties. 

Wat onze klanten zeggen