Thuiszorgorganisatie kopen of verkopen

Gepubliceerd: 3 juni 2021, geüpdatet: 16 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een thuiszorgorganisatie kopen of jouw thuiszorgorganisatie verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van thuiszorgorganisaties eruit ziet. Thuiszorgorganisaties hebben te maken met een allesoverstijgende vraag en een gebrek aan kundig personeel. Dit heeft alles te maken met de vergrijzingsgolf en steeds langer thuis wonende ouderen. 

Jouw thuiszorgorganisatie verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames thuiszorgorganisaties

De laatste vijf jaren is de overnamemarkt voor thuiszorgorganisaties min of meer stabiel. Het ene jaar wordt er meer overgenomen dan het andere jaar, maar er zitten geen gigantische pieken of dalen in. Ten opzichte van tien jaar geleden is de overnamemarkt wel aanzienlijk gegroeid. 


Thuiszorgorganisatie kopen of verkopen

Wat is een thuiszorgorganisatie waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg en farmacie, waartoe een thuiszorgorganisatie behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 6,30. Dat betekent dat een thuiszorgorganisatie gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,30 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Gezondheidszorg en farmacie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw thuiszorgorganisatie waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over thuiszorgorganisaties

Er zijn jaarlijks vele starters in de branche, waardoor er ook veel bedrijven met slechts één werkzaam persoon zichtbaar zijn. 

In cijfers weergegeven zag het aantal thuiszorgorganisaties er in 2021 als volgt uit (CBS):

24.945 thuiszorgorganisaties, waarvan:

  • 23.425 thuiszorgorganisaties met een werkzaam persoon
  • 515 thuiszorgorganisaties met twee werkzame personen
  • 250 thuiszorgorganisaties met drie tot vijf werkzame personen
  • 300 thuiszorgorganisaties met vijf tot tien werkzame personen
  • 195 thuiszorgorganisaties met tien tot twintig werkzame personen
  • 120 thuiszorgorganisaties met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 45 thuiszorgorganisaties met vijftig tot honderd werkzame personen

Een thuiszorgorganisatie kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor thuiszorgorganisaties

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden thuiszorgorganisaties ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Tekort aan zorgpersoneel
Hoewel tijdens de globale pandemie het tekort aan zorgpersoneel pas echt zichtbaar werd, was dit al langer een probleem in de sector. Niet zozeer omdat de instroom minder is, maar omdat de vereisten strenger zijn geworden. Het takenpakket van zorgpersoneel wordt steeds uitgebreider en het opleidingsniveau dus ook hoger. 

#2 eHealth en mHealth
Door informatie- en communicatietechnologie in te zetten om ouderen te monitoren, kan het zorgpersoneel worden ontlast. Veel gegevens kunnen door middel van slimme snufjes worden geregistreerd en worden gemonitord door mantelzorgers, medici en zorgpersoneel, waardoor er kan worden afgeschaald op het aantal zorgmomenten, aldus ABN Amro.

#3 Tekort aan zorgwoningen
Er is een toenemende vraag naar seniorenhuisvesting, aldus Rabobank. Niet zo zeer verpleeghuizen, maar zorgwoningen waar senioren zelfstandig kunnen wonen en de benodigde zorg kunnen inkopen. Hierdoor zullen mensen langer thuis blijven, waardoor de zorgvraagt toeneemt.  

#4 Lang thuiswonende ouderen
Doordat senioren steeds langer thuis blijven wonen brengt dit andere uitdagingen met zich mee. Ze zijn niet vaak meer aanwezig is een alles overkoepelende organisaties, waardoor er logistiek gezien al uitdagingen worden gevormd voor het zorgpersoneel. Daarbij zijn er steeds meer chronische ziektes en is zorgpersoneel lang niet altijd specialistisch genoeg opgeleid. Ook op het gebied van veiligheid en valpreventie zijn er uitdagingen in de zorg: innovatie is essentieel.

Thuiszorgorganisatie verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw thuiszorgorganisatie? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele thuiszorgorganisaties succesvol gekocht en verkocht.

Thuiszorgorganisatie verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Thuiszorgorganisatie kopen?

Thuiszorgorganisatie kopen?

Ben je op zoek naar een thuiszorgorganisatie waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen thuiszorgorganisaties te koop aangeboden.

Thuiszorgorganisatie verkopen?

Thuiszorgorganisatie verkopen?

Heb je een thuiszorgorganisatie, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele thuiszorgorganisaties verkocht!

Thuiszorgorganisatie waarderen?

Thuiszorgorganisatie waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!