Thuiszorgorganisatie verkopen?

Je wilt jouw thuiszorgorganisatie verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van thuiszorgorganisaties eruit ziet. Thuiszorgorganisaties hebben te maken met een allesoverstijgende vraag en een gebrek aan kundig personeel. Dit heeft alles te maken met de vergrijzingsgolf en steeds langer thuis wonende ouderen.

Thuiszorgorganisatie verkopen

Aantal overnames thuiszorgorganisaties

De laatste vijf jaren is de overnamemarkt voor thuiszorgorganisaties min of meer stabiel. Het ene jaar wordt er meer overgenomen dan het andere jaar, maar er zitten geen gigantische pieken of dalen in. Ten opzichte van tien jaar geleden is de overnamemarkt wel aanzienlijk gegroeid.

["15", "20", "25", "25", "20", "30", "25", "30", "45", "20"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames thuiszorgorganisaties

["6,10", "6,00", "6,05", "6,05", "6,05", "6,15", "6,20", "6,30", "6,10", "6,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,90", "5,30"]

Gem. EBITDA-multiple Gezondheidszorg & farmacie

Wat is een thuiszorgorganisatie waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg en farmacie, waartoe een thuiszorgorganisatie behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,3 tot 6,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor thuiszorgorganisaties

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden thuiszorgorganisaties ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Tekort aan zorgpersoneel

  Hoewel tijdens de globale pandemie het tekort aan zorgpersoneel pas echt zichtbaar werd, was dit al langer een probleem in de sector. Niet zozeer omdat de instroom minder is, maar omdat de vereisten strenger zijn geworden. Het takenpakket van zorgpersoneel wordt steeds uitgebreider en het opleidingsniveau dus ook hoger.

 • 2
  eHealth en mHealth

  Door informatie- en communicatietechnologie in te zetten om ouderen te monitoren, kan het zorgpersoneel worden ontlast. Veel gegevens kunnen door middel van slimme snufjes worden geregistreerd en worden gemonitord door mantelzorgers, medici en zorgpersoneel, waardoor er kan worden afgeschaald op het aantal zorgmomenten, aldus ABN Amro.

 • 3
  Tekort aan zorgwoningen

  Er is een toenemende vraag naar seniorenhuisvesting, aldus Rabobank. Niet zo zeer verpleeghuizen, maar zorgwoningen waar senioren zelfstandig kunnen wonen en de benodigde zorg kunnen inkopen. Hierdoor zullen mensen langer thuis blijven, waardoor de zorgvraagt toeneemt.

 • 4
  Lang thuiswonende ouderen

  Doordat senioren steeds langer thuis blijven wonen brengt dit andere uitdagingen met zich mee. Ze zijn niet vaak meer aanwezig is een alles overkoepelende organisaties, waardoor er logistiek gezien al uitdagingen worden gevormd voor het zorgpersoneel. Daarbij zijn er steeds meer chronische ziektes en is zorgpersoneel lang niet altijd specialistisch genoeg opgeleid. Ook op het gebied van veiligheid en valpreventie zijn er uitdagingen in de zorg: innovatie is essentieel.

Wat onze klanten zeggen