Brookz Overname Barometer H2-2020: Sterk herstel overnamemarkt

Gepubliceerd: 11 februari 2022, Peter Rikhof

In de tweede helft van 2020 heeft de Nederlandse overnamemarkt zich sterk hersteld van de coronadip in het voorjaar. Het aantal verkooptransacties steeg met 15 procent. Gemiddeld werd voor deze bedrijven 4,85 keer de brutowinst betaald.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 265 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Sectorverschillen

Hoewel het aantal verkochte bedrijven in de tweede helft van 2020 gemiddeld met 15 procent toenam zijn er wel grote verschillen tussen de sectoren onderling. Er werden met name meer bedrijven verkocht in de sectoren E-commerce, Gezondheidszorg & Farmacie, en Industrie. Daarnaast werden er in de afgelopen 6 maanden vooral meer grotere bedrijven verkocht: het aandeel transacties met een dealwaarde boven de € 5 miljoen steeg van 24% naar 29%. Het aandeel verkooptransacties van kleinere bedrijven (dealwaarde < € 2,5 miljoen) daalde daarentegen fors van 64% naar 49%.

Hogere prijzen

Gemiddeld werd in de tweede helft van 2020 voor een MKB-bedrijf 4,85 keer de brutowinst betaald, dat is 3% meer dan in de eerste helft van het jaar. Maar ook hier zijn de verschillen per sector zijn groot. De gemiddeld Ebitda-multiples voor bedrijven in de sectoren ITdienstverlening & Software-ontwikkeling (6,5), Gezondheidszorg & Farmacie (6,25) en Ecommerce (5,55) gingen wederom omhoog. Voor bedrijven in de sectoren Horeca, Toerisme & Recreatie en Detailhandel lagen de gemiddeld betaalde prijzen ruim 6,5% lager dan in de eerste helft van 2020.

K-vormig herstel

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en Dealsuite is de Nederlandse MKB overnamemarkt inmiddels weer bijna terug op pre-corona niveau. Maar er is wel sprake vaneen K-vormig herstel. Plettenberg: ‘We zien een herstel met 2 gezichten: enerzijds sectoren als IT-software, E-commerce en Gezondheidszorg & Farmacie die het duidelijk beter doen dan gemiddeld. Anderzijds bedrijven in de Horeca, Toerisme & Recreatie en Detailhandel die structureel achterblijven. Bijkomend probleem voor deze achterblijvers is dat banken zich op dit moment zeer terughoudend opstellen bij het financieren van overnames in deze sectoren.’

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de eerste helft van 2021 zijn overwegend positief. De helft van alle adviseurs denkt dat de overnamemarkt de komende 6 maanden stabiel blijft; vier op de tien adviseurs denkt dat de markt zelfs verder aantrekt. Enige punt van zorg is de beschikbaarheid van bankfinanciering. Tweederde van alle adviseurs geeft aan dat het sinds de Covid-uitbraak een stuk lastiger is geworden om de bank mee te krijgen bij een overnamefinanciering. Een overgrote meerderheid van de adviseurs verwacht niet dat banken de komende 6 maanden hun financieringsvoorwaarden zullen versoepelen.

Brookz Overname Barometers H2-2020