Groothandel in kantoormachines en computers verkopen?

Je wilt jouw groothandel in kantoormachines en computers verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van groothandels in kantoormachines en computers eruitziet. Beperkte beschikbaarheid en hogere kosten van productontwerp en logistiek tot bedrijfsvoering drijven prijzen voor groothandels en hun afnemers op. 

Groothandel in kantoormachines en computers verkopen

Aantal overnames groothandels in kantoormachines en computers

Het aantal fusies en overnames van groothandels verloopt redelijk stabiel en vertoont enkele uitschieters in de economisch goede jaren. 

["70", "80", "100", "60", "55", "70", "70", "70", "85", "45"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames groothandels in kantoormachines en computers

["5,65", "5,65", "5,65", "5,65", "5,50", "5,50", "5,50", "5,50", "5,40", "5,30"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,10", "4,60"]

Gem. EBITDA-multiple Groothandel

Wat is een groothandel in kantoormachines en computers waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor een groothandel wordt in kantoormachines en computers volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,6 tot 6,1 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor groothandels in kantoormachines en computers

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden groothandels in kantoormachines en computers ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Cloud

    Steeds meer bedrijven organiseren hun bedrijfsvoering via de cloud. Hierdoor neemt de vraag naar hardware af, maar de vraag om snelle software neemt een vlucht. Voor groothandels ligt de kans dus meer op het leveren van machines, die de toegang en continue bereikbaarheid van de cloud waarborgen.

  • 2
    Security

    Het werken in de cloud brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. En bedrijven willen niet dat hun gegevens op straat komen te liggen of dat ze miljoenen moeten betalen aan een hacker voor het vrijgeven van bedrijfsgegevens. Digitale beveiliging staat hoog op de lijst als grootste uitdaging voor organisaties en vraagt dat om vergaande maatregelen op het gebied van proces, mens en techniek. 

Wat onze klanten zeggen