Verpleeghuis verkopen?

Je wilt jouw verpleeghuis verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van verpleeghuizen eruit ziet. Verpleeghuizen bieden grootschalige huisvesting voor senioren, die verpleging of verzorging nodig hebben, maar niet in het ziekenhuis hoeven te verblijven.

Verpleeghuis verkopen

Aantal overnames verpleeghuizen

Gezonde senioren willen lang thuisblijven, maar desondanks blijft de vraag naar verpleeghuizen stijgen. De vraag is groter dan het aanbod en dit zal de komende jaren alleen maar een meer prangende situatie worden.

["0", "5", "0", "0", "0", "0", "0", "5", "0", "5"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames verpleeghuizen

["6,10", "6,00", "6,05", "6,05", "6,05", "6,15", "6,20", "6,30", "6,10", "6,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,90", "5,30"]

Gem. EBITDA-multiple Gezondheidszorg & farmacie

Wat is een verpleeghuis waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg & farmacie, waartoe een verpleeghuis behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,3 tot 6,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor verpleeghuizen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden verpleeghuizen ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Diversiteit kleurt de zorg

  Het aantal ouderen neemt toe, maar niet alleen autochtone senioren zoeken een veilig onderkomen voor hun oude dag. Ook migranten willen een plek in een verpleeghuis, wanneer thuis blijven wonen niet langer een mogelijkheid is. Voor organisaties en ondernemers in deze branche is dit een nieuwe uitdaging, want er moeten dus ook medewerkers zijn die én de zorg kunnen verlenen, maar ook op de hoogte zijn van de culturele gebruiken en de taal spreken, aldus het Ministerie van Volksgezondheid.

 • 2
  Gepersonaliseerde verzorging

  Niemand is gelijk en juist in de zorg is dit een struikelblok, waarbij personalized healthcare uitkomst kan bieden. Ziekte is niet langer het uitgangspunt, maar gezondheid. Wat heeft een patiënt nodig om de beste versie van zichzelf te worden?

 • 3
  Tekort aan duurzame seniorenwoningen

  Duurzame woningen waar senioren zelfstandig kunnen worden en zorg kunnen inkopen naar behoefte; dat is de nieuwe vorm van kleinschalige verpleeghuizen. Dit vergt wat van het zorgpersoneel en de bezetting, want er is niet beslist 24/7 zorg nodig, maar het moet wel op oproep beschikbaar zijn, aldus Rabobank.

Wat onze klanten zeggen