Schoonheidssalon kopen of verkopen

Gepubliceerd: 31 maart 2021, geüpdatet: 16 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een schoonheidssalon kopen of jouw schoonheidssalon verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van schoonheidssalons eruit ziet. Ten tijde van de coronacrisis zijn de salons gedurende enkele maanden gesloten geweest. De partijen die innovatief te werk zijn gegaan, of hun business hebben verplaatst naar het internet, zullen zeker groei- en overnamemogelijkheden teweegbrengen. 

Jouw schoonheidssalon verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames schoonheidssalons

Specifieke cijfers over het aantal overnames van schoonheidssalons zijn er niet, maar voor de wellnesssector in het algemeen is de laatste jaren een toename zichtbaar. Sinds 2017 neemt het aantal fusies en overnames gestaag toe en naar verwachting zal deze trend doorzetten.

Schoonheidssalon kopen of verkopen

Wat is een schoonheidssalon waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector horeca, toerisme en recreatie - waartoe een schoonheidssalon behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 3,40. Dat betekent dat een schoonheidssalon gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,40 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Horeca, toerisme en recreatie

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw schoonheidssalon waarderen? Doe hier de berekening.


Feiten en cijfers over schoonheidssalons

In een welvarende maatschappij hebben mensen meer geld over voor persoonlijke verzorging en wellness. Vooral de huidige generatie jongeren ziet de noodzakelijkheid van selfcare in en hier gedijen salons goed op. Volgens Marktdata.nl laat 23% van de doelgroep tot 65 jaar zich regelmatig behandelen en gaat 12% van de senioren boven de 65 regelmatig naar een salon. Van alle bezoekers geeft 58% aan dat ze een behandeling boeken, omdat het een fijn ontspanningsmoment is, terwijl ruim 25% zegt een mooi uiterlijk de belangrijkste reden te vinden. 

In cijfers ziet de branche er op dit moment als volgt uit:

Er zijn, volgens Marktdata, in totaal 16.820 zaken als schoonheidssalon geregistreerd, maar door branchevervaging komen diverse disciplines samen. Het CBS komt hierdoor op heel andere cijfers, want die geven aan 38.360 bedrijven te kenmerken als schoonheidssalon. Disciplines als pedicure, manicure, nagelstyliste, visagie, massage en wellness zijn hier veelal bij inbegrepen. 

Het grootste deel van de salons is volgens het CBS klein van aard en heeft weinig personeel óf is eenpitter:

40.780 schoonheidssalons, waarvan:

  • 38.855 schoonheidssalons met een werkzaam persoon
  • 1.250 schoonheidssalons met twee werkzame personen
  • 495 schoonheidssalons met drie tot vijf werkzame personen
  • 140 schoonheidssalons met vijf tot tien werkzame personen
  • 35 schoonheidssalons met tien tot twintig werkzame personen
  • 0 schoonheidssalons met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 5 schoonheidssalons met vijftig tot honderd werkzame personen

Een schoonheidssalon kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor schoonheidssalons

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden schoonheidssalons ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Branchevervaging
Doordat professionals uit verschillende sectoren en disciplines zullen gaan samenwerken, zullen er vaker dwarsverbanden gevormd worden. Schoonheidssalons trekken andere disciplines, zoals pedicure en massage, aan en vergroten hierdoor hun marktsegment. 

#2 Van relaxen naar preventief behandelen

Waar voorheen een bezoek aan de schoonheidssalon als verwennerij werd gezien, is dit tegenwoordig steeds vaker een verlengde van de (huis-)arts. Er worden niet langer enkel cosmetische behandelingen uitgevoerd, maar er is een toenemende vraag naar medische specialiteiten. Bezoekers vallen meer en meer onder bepaalde risicogroepen, waardoor de schoonheidsspecialist ook wordt ingezet om huidziektes te behandelen of preventief lifestyle-advies te geven. 

#3 Onbegrensde mogelijkheden
Internationale trends hebben een positieve invloed op de situatie van de salons. Waar vroeger de schoonheidsspecialiste lokaal behandelingen verzorgde, zijn salons tegenwoordig vaak op de hoogte van allerlei trends. Doordat de wereld aan je voeten ligt met het steeds grotere aanbod online - denk aan YouTube & e-commerce - groeien de salons in segmenten waar dit eerder niet het geval was. Denk aan gender neutrale verzorgingsproducten, een eigen skincare-lijn die online wordt verkocht en behandelingen die de invloed van bijvoorbeeld airconditioning ongedaan maken. 

Schoonheidssalon verkopen? 

Ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger voor jouw schoonheidssalon? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele schoonheidssalons succesvol gekocht en verkocht.

Schoonheidssalon verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Schoonheidssalon kopen?

Schoonheidssalon kopen?

Ben je op zoek naar een schoonheidssalon waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen schoonheidssalons te koop aangeboden.

Schoonheidssalon verkopen?

Schoonheidssalon verkopen?

Heb je een schoonheidssalon en ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele schoonheidssalons verkocht!

Schoonheidssalon waarderen?

Schoonheidssalon waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!