Installatiebedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 6 december 2020, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een installatiebedrijf kopen of jouw installatiebedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van installatiebedrijven eruit ziet. De installatiesector is sterk gefragmenteerd, met veel kleine bedrijven. Er is een tendens naar schaalvergroting, waardoor het aantal fusies en overnames de komende jaren verder zal toenemen.

Jouw installatiebedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames installatiebedrijven

Sinds de intrede van de globale coronapandemie is de installatiebranche in een groeispurt terechtgekomen. Een bedrijfsovername vergroot de stabiliteit. Het is vaak een noodzakelijke stap om aanwezigheid in een regio te vergroten of om de omzetgroei te doen pieken.

Sinds afgelopen jaar is er een tekort aan essentiële materialen op de Nederlandse markt, waardoor installateurs diep in de buidel moeten tasten. Naar verwachting zal dit tekort de komende jaren toenemen, waardoor er nieuwe toelevering van materialen schaars en kostbaar blijft. 

Installatiebedrijf kopen of verkopenVoor installatiebedrijven worden binnen de bouw- en installatiesector gemiddeld de hoogste transactieprijzen betaald. De sector maakt steeds meer de beweging naar een echte verkopersmarkt, waarin specifieke kennis, toegang tot een geografische regio en kwaliteit van het personeel zaken zijn waarvoor flink extra wordt betaald.

Wat is een installatiebedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de bouw- en installatietechniek, de branche waartoe installatiebedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA van 4,00. Dat betekent dat een installatiebedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,00 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Bouw en installatietechniekDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw installatiebedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over installatiebedrijven

Bedrijven in de installatiesector houden zich actief bezig met het ontwerp, advies en onderhoud van technische installaties, zoals elektrotechniek, klimaat, sanitair en isolatie. Volgens ABN Amro heeft 65 procent van de installatiewerkzaamheden betrekking op woning- en utiliteitsbouw, 19 procent op industrie en 16 procent op de grond-, water- en wegenbouw.

In cijfers weergegeven zag het aantal installatiebedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

30.165 installatiebedrijven, waarvan:

  • 23.020 installatiebedrijven met een werkzaam persoon
  • 2.540 installatiebedrijven met twee werkzame personen
  • 1.425 installatiebedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 1.350 installatiebedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 940 installatiebedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 575 installatiebedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 170 installatiebedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een installatiebedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor installatiebedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de installatiesector ook veel groei- en daarmee overnamekansen:

#1 Nieuwe businessmodellen
Steeds meer installateurs zetten zichzelf neer als een totaalaanbieder en bieden zowel advies, ontwerp, beheer als langdurig onderhoud. Hierdoor is er de afgelopen jaren een trend van schaalvergroting ontstaan. Dit kan tot stand komen door bedrijfsovernames, maar ook een toename van vaste samenwerkingsverbanden om bouwvolume te generen en risico’s te verminderen, komen steeds vaker voor.

#2 Toename van installatiequote
De afgelopen jaren neemt de installatiequote - het aandeel installatietechniek in de bouwproductie - gestaag toe. Dit komt door een toenemend uitrustingsniveau van woningen en utiliteitsgebouwen.

#3 Nieuwe groeikansen
Naast energiebesparing zal woonhuisautomatisering (domotica) de komende jaren een belangrijke groeimarkt worden. Deze impuls is te danken aan de vergrijzing van de samenleving en de hogere consumenteneisen op het gebied van luxe, comfort en veiligheid.

#4 Betere positie in bedrijfskolom
Door de toegenomen complexiteit van installaties is de positie van de installateur in de bedrijfskolom flink versterkt. Door een verschuiving naar regie en advies weet de installateur zijn ordeportefeuille steeds beter te vullen met langdurige contracten. De marktverbetering heeft verder ook een positief effect gehad op de werkgelegenheid; bijna de helft van de installateurs verwacht een groei van het personeelsbestand, volgens branchevereniging Techniek Nederland.

#5 Schaarse grondstoffen
Volgens het recente rapport van Techniek Nederland hebben de meeste installatiebedrijven weinig eigen voorraad, vanwege kostenreductie en beperking van financieel risico. Ze zijn hierdoor afhankelijk van de toeleveringsketen, maar die zijn al enkele jaren instabiel. Door stijgende containerprijzen, onder andere door nieuwe coronagevallen in de havens van China, zijn grondstoffen moeilijk verkrijgbaar en exorbitant duur. 

Installatiebedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw installatiebedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele installatiebedrijven succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Installatiebedrijf kopen?

Installatiebedrijf kopen

Ben je op zoek naar een installatiebedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen installatiebedrijven te koop aangeboden.

Installatiebedrijf verkopen?

Installatiebedrijf verkopen

Heb je een installatiebedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele installatiebedrijven verkocht!

Installatiebedrijf waarderen?

Installatiebedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!