Installatiebedrijf verkopen?

Je wilt jouw installatiebedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van installatiebedrijven eruit ziet. De installatiesector is sterk gefragmenteerd, met veel kleine bedrijven. Er is een tendens naar schaalvergroting, waardoor het aantal fusies en overnames de komende jaren verder zal toenemen.

Installatiebedrijf verkopen

Installatiebedrijven op Brookz

Aantal overnames installatiebedrijven

Sinds de intrede van de globale coronapandemie is de installatiebranche in een groeispurt terechtgekomen. Een bedrijfsovername vergroot de stabiliteit. Het is vaak een noodzakelijke stap om aanwezigheid in een regio te vergroten of om de omzetgroei te doen pieken.

Sinds afgelopen jaar is er een tekort aan essentiële materialen op de Nederlandse markt, waardoor installateurs diep in de buidel moeten tasten. Naar verwachting zal dit tekort de komende jaren toenemen, waardoor er nieuwe toelevering van materialen schaars en kostbaar blijft.

["85", "90", "110", "85", "100", "130", "115", "150", "195", "100"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames installatiebedrijven

["4,10", "4,15", "4,20", "4,15", "3,95", "3,95", "4,05", "4,00", "3,90", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,90", "3,40"]

Gem. EBITDA-multiple Bouw & Installatietechniek

Wat is een installatiebedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de bouw- en installatietechniek, de branche waartoe installatiebedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,4 tot 4,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor installatiebedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de installatiesector ook veel groei- en daarmee overnamekansen:

 • 1
  Nieuwe businessmodellen

  Steeds meer installateurs zetten zichzelf neer als een totaalaanbieder en bieden zowel advies, ontwerp, beheer als langdurig onderhoud. Hierdoor is er de afgelopen jaren een trend van schaalvergroting ontstaan. Dit kan tot stand komen door bedrijfsovernames, maar ook een toename van vaste samenwerkingsverbanden om bouwvolume te generen en risico’s te verminderen, komen steeds vaker voor.

 • 2
  Toename van installatiequote

  De afgelopen jaren neemt de installatiequote - het aandeel installatietechniek in de bouwproductie - gestaag toe. Dit komt door een toenemend uitrustingsniveau van woningen en utiliteitsgebouwen.

 • 3
  Nieuwe groeikansen

  Naast energiebesparing zal woonhuisautomatisering (domotica) de komende jaren een belangrijke groeimarkt worden. Deze impuls is te danken aan de vergrijzing van de samenleving en de hogere consumenteneisen op het gebied van luxe, comfort en veiligheid.

 • 4
  Betere positie in bedrijfskolom

  Door de toegenomen complexiteit van installaties is de positie van de installateur in de bedrijfskolom flink versterkt. Door een verschuiving naar regie en advies weet de installateur zijn ordeportefeuille steeds beter te vullen met langdurige contracten. De marktverbetering heeft verder ook een positief effect gehad op de werkgelegenheid; bijna de helft van de installateurs verwacht een groei van het personeelsbestand, volgens branchevereniging Techniek Nederland.

Wat onze klanten zeggen