Tegelzettersbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 31 maart 2021, Wietze Willem Mulder

Je wilt een tegelzettersbedrijf kopen of jouw tegelzettersbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van tegelzettersbedrijf eruit ziet. Tegelzetters maken deel uit van de bouwsector. Samen met voegbedrijven, funderingsbedrijven en verwarmingsspecialisten vormen ze de gespecialiseerde bouw en worden ze ook wel tot afwerkingsbedrijven gerekend.

Jouw tegelzettersbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week.

Aantal overnames in de gespecialiseerde bouw

Na de crisis enkele jaren geleden begon de bouwsector aan een flinke opmars. Er werd alsmaar meer gebouwd en er was geen nee te koop. De echte piek qua overnames en fusies lijkt vooralsnog in 2019 te liggen en aangezien in 2020 uiteraard de coronacrisis om de hoek kwam kijken. De gehele wereldeconomie staat nu onder de druk, maar vermoedelijk heeft dit geen zware consequenties voor de toekomst van de sector.

Tegelzettersbedrijf kopen of verkopen

Wat is een tegelzettersbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw en installatietechniek - waartoe een tegelzettersbedrijf behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een Ebitda-multiple gehanteerd van 3,95. Dat betekent dat een tegelzettersbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 3,95 x Ebitda. De gemiddelde Ebitda-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

Ebitda-multiple bouw- en installatietechniek

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw tegelzettersbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over tegelzettersbedrijven

Uit een recent sectorrapport van ING blijkt dat de afgelopen tijd de groei in de bouwsector beperkt bleef tot 1%. Vooral onder de lokale kleinere bouwbedrijven zagen hun omzetten juist groeien, doordat veel mensen thuis werkten en hun woon- en werkruimte gingen opknappen. Voor tegelzetters betekende dit vele sanitaire voorzieningen en hippe woonkeukens opnieuw betegelen. Door de wereldwijde spanningen zijn momenteel het aantal investeringen in de bouwsector aan het teruglopen en neemt ook het aantal financiële middelen bij consumenten af. Hierdoor zal er een krimp zichtbaar worden, die de bouwproductie zal doen krimpen met zo’n 4%. 

De bedrijfstak van gespecialiseerde bouw en afwerkingsbedrijven ziet er volgens het CBS als volgt uit:

Er zijn 109.170 bedrijven actief in deze sector, waarvan:

  • 89.310 gespecialiseerde bouwbedrijven zijn eenpitters;
  • 9.320 gespecialiseerde bouwbedrijven hebben twee werkzame personen;
  • 3.980 gespecialiseerde bouwbedrijven werken met 3 tot 5 personen;
  • 3.175 gespecialiseerde bouwbedrijven 5 tot 10 werkzame personen heeft;
  • 1.845 gespecialiseerde bouwbedrijven met 10 tot 20 werkzame personen;
  • 1.075 gespecialiseerde bouwbedrijven met 20 tot 50 werkzame personen;
  • 275 gespecialiseerde bouwbedrijven met 50 tot 100 werkzame personen.

Een tegelzettersbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor tegelzettersbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden tegelzettersbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Structureel tekort aan vakmensen
Er zijn vele sectoren die te maken hebben met een tekort aan ambachtslieden. Ook in de wereld van tegelzetters is er spoedig nieuwe aanwas nodig. In het vakblad CoBouw valt te lezen dat de sector krimpt, omdat er meer vraag is dan de werklieden aankunnen. 

#2 Halve werkweken
Door jonge mensen aan te trekken die het vak willen leren, kan de branche groeien. Huidige vaklieden stoppen ermee door fysieke overbelasting of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er kunnen alternatieve werkvormen worden ingezet, door vaklui halve weken in te zetten. Hierdoor zijn ze parttime tegelzetters en doen ze daarna nog iets anders. Dit sluit volgens de sector aan bij de verwachtingen van deze tijd.

#3 Nieuw stikstofbeleid gooit roet in het eten
In de bouwsector worden er steeds meer grote bouwprojecten uitgesteld, vanwege het nieuwe stikstofbeleid. Hoewel er een toenemende groei is naar nieuwbouwwoningen kunnen deze niet ineens gebouwd worden, doordat er dan teveel stikstof wordt uitgestoten. Rabobank verwacht dat in 2022 meer en meer vergunningen zullen worden verleend, waardoor er meer werk kan worden uitgevoerd. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de gespecialiseerde bouw, zoals de tegelzettersbedrijven. 

#4 Duurzaam bouw en ‘The Green Deal’
Duurzaamheid is een al een tijdje een hot topic en de vraag naar duurzame bouw zal de komende jaren stijgen, volgens ABN Amro. Duurzaam bouwen met natuurlijke materialen en natuurlijk volgens de Europese wet- en regelgeving. Inherent aan de bouwsector is de toenemende vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en andere energie reducerende systemen. 

Tegelzettersbedrijf verkopen? 

Ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger voor jouw tegelzettersbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tegelzettersbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Tegelzettersbedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Tegelzettersbedrijf kopen?

Tegelzettersbedrijf kopen?

Ben je op zoek naar een tegelzetterbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen tegelzettersbedrijven te koop aangeboden.

Tegelzettersbedrijf verkopen?

Tegelzettersbedrijf verkopen?

Heb je een tegelzettersbedrijf en ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tegelzettersbedrijven verkocht!

Tegelzettersbedrijf waarderen?

Tegelzettersbedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!