Tegelzettersbedrijf verkopen?

Je wilt jouw tegelzettersbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van tegelzettersbedrijf eruit ziet. Tegelzetters maken deel uit van de bouwsector. Samen met voegbedrijven, funderingsbedrijven en verwarmingsspecialisten vormen ze de gespecialiseerde bouw en worden ze ook wel tot afwerkingsbedrijven gerekend.

Tegelzettersbedrijf verkopen

Aantal overnames tegelzettersbedrijven

Na de crisis enkele jaren geleden begon de bouwsector aan een flinke opmars. Er werd alsmaar meer gebouwd en er was geen 'nee' te koop. Maar in 2019 kwam de stikstofproblematiek aan het licht, en dat zorgde voor best wat onzekerheid in de landelijke bouwsector. De coronacrisis zorgde echter voor een tekort aan gespecialiseerde bouwers, omdat particulieren massaal hun eigen huis gingen verbouwen. Dit zorgde voor enorme vraag én aanbod op de fusie- en overnamemarkt.

["55", "65", "85", "60", "55", "75", "65", "70", "90", "55"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames Afwerkingsbedrijven (CBS)

["4,10", "4,15", "4,20", "4,15", "3,95", "3,95", "4,05", "4,00", "3,90", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,90", "3,40"]

Gem. EBITDA-multiple Bouw & Installatietechniek

Wat is een tegelzettersbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw en installatietechniek - waartoe een tegelzettersbedrijf behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,4 tot 4,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor tegelzettersbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden tegelzettersbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Structureel tekort aan vakmensen

  Er zijn vele sectoren die te maken hebben met een tekort aan ambachtslieden. Ook in de wereld van tegelzetters is er spoedig nieuwe aanwas nodig. In het vakblad CoBouw valt te lezen dat de sector krimpt, omdat er meer vraag is dan de werklieden aankunnen.

 • 2
  Halve werkweken

  Door jonge mensen aan te trekken die het vak willen leren, kan de branche groeien. Huidige vaklieden stoppen ermee door fysieke overbelasting of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Er kunnen alternatieve werkvormen worden ingezet, door vaklui halve weken in te zetten. Hierdoor zijn ze parttime tegelzetters en doen ze daarna nog iets anders. Dit sluit volgens de sector aan bij de verwachtingen van deze tijd.

 • 3
  Nieuw stikstofbeleid gooit roet in eten

  In de bouwsector worden er steeds meer grote bouwprojecten uitgesteld, vanwege het nieuwe stikstofbeleid. Hoewel er een toenemende groei is naar nieuwbouwwoningen kunnen deze niet ineens gebouwd worden, doordat er dan teveel stikstof wordt uitgestoten. Rabobank verwacht dat in 2023 meer en meer vergunningen zullen worden verleend, waardoor er meer werk kan worden uitgevoerd. Dit heeft natuurlijk ook invloed op de gespecialiseerde bouw, zoals de tegelzettersbedrijven.

 • 4
  Duurzaam bouw en ‘The Green Deal’

  Duurzaamheid is een al een tijdje een hot topic en de vraag naar duurzame bouw zal de komende jaren stijgen, volgens ABN Amro. Duurzaam bouwen met natuurlijke materialen en natuurlijk volgens de Europese wet- en regelgeving. Inherent aan de bouwsector is de toenemende vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en andere energie reducerende systemen.

Wat onze klanten zeggen