Incassobureau verkopen?

Je wilt jouw incassobureau verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van incassobureaus eruit ziet. De komende jaren zal er meer ingezet worden op credit management-software en een efficiënte work en betalingsflow.

Incassobureau verkopen

Aantal overnames incassobureaus

Incassobureaus moeten de laatste paar jaar keihard werken om aan de vraag te kunnen voldoen. De toegang tot de rechtsgang is vereenvoudigd, waardoor ook kleine ondernemers vorderingen sneller uit handen geven.

["15", "15", "20", "20", "25", "25", "25", "35", "30", "20"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames incassobureaus

["4,95", "5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een incassobureau waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector zakelijke dienstverlening, waartoe een incassobureau behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor incassobureaus

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden incassobureaus ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Ontwikkeling software

  De ontwikkeling van credit management-software komt in een stroomversnelling. Door de taken voor ondernemers te automatiseren neemt de werkdruk af en kan er efficiënt gehandeld worden, wanneer de ondernemer de vordering niet zelf kan innen. Deze werkwijze drukt de kosten en vereenvoudigd het incassoproces.

 • 2
  Meerdere betalingsopties aanbieden

  Om de consument tegemoet te komen, en het aantal verkopen te doen stijgen, is het achteraf betalen één van de ‘nieuwe’ betalingsopties. Ook one-click-payment-opties en cryptocurrency zijn mogelijkheden om het aanbod te verbreden. In de praktijk blijkt dat hierdoor het aantal betalingsproblemen afneemt en vorderingen eerder worden voldaan, aldus ABN Amro.

 • 3
  Maatschappelijk verantwoord incasseren

  Steeds vaker ligt de nadruk op voorkomen in plaats van genezen. In de incassowereld gaat het hier om opties te bieden die betalingsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen en, indien ze toch ontstaan, zo vroeg en snel mogelijk adequaat op te lossen, aldus trendonderzoek van Rabobank en Grant Thornton.

Wat onze klanten zeggen