Taxibedrijf verkopen?

Je wilt jouw taxibedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van taxibedrijven eruit ziet. Er is een sterke groei zichtbaar in de branche. De vraag naar vervoer en transport is al jaren hoog. Tijdens de lockdowns ging het met name om starters in de pakketbezorging, terwijl de laatste maanden er veel groei in het personenvervoer zit, aldus CBS.

 

Taxibedrijf verkopen

Aantal overnames taxibedrijven

Het aantal fusies en overnames in deze branche is al jaren stabiel. 

["15", "15", "15", "10", "15", "10", "10" ,"10", "15", "10"]

["14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames taxibedrijven

["3,65", "3,85", "3,85", "3,85", "3,60", "3,60", "3,60", "3,60", "3,70", "3,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,20", "3,30"]

Gem. EBITDA-multiple Automotive, Transport & Logistiek

Wat is een taxibedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de automotive, de sector waartoe taxibedrijven behoren, geldt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,3 tot 4,2 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor taxibedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de taxibedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Sharing is caring

  De noodzaak voor een eigen transportmiddel is in steden steeds kleiner. Toenemende stedelijke groei, veranderende en de deeleconomie in opkomst zorgen ook voor een toenemende vraag voor taxivervoer. Steeds minder mensen bezitten een auto of halen geen rijbewijs halen, en dat biedt kansen voor de taxichauffeur.

 • 2
   Data-integratie

  In de logistieke sector, en dan met name het goederenvervoer, is de impact van data-integratie al zichtbaar. De routeoptimalisatie van UPS werkt niet alleen mega efficiënt, maar bespaart hierdoor jaarlijk 10 miljoen gallon gas en 100.000 ton uitstoot aan broeikasgassen. Voor taxibedrijven kan data-integratie een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere klantenservice opleveren. 

 • 3
  Ervaring

  Klanten willen zo veel mogelijk waar voor hun geld krijgen en voor taxibedrijven betekent dit excelleren in hun klantenservice. Een ervaring bieden, die de concurrentie te boven gaat en klanten doet terugkeren kan hier het verschil maken.

Wat onze klanten zeggen