Hostingbedrijf verkopen?

Je wilt jouw hostingbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van hostingbedrijven eruit ziet. Door de toename van investeringsmaatschappijen op de overnamemarkt die hun webhosting-portfolio willen uitbreiden, blijft er de komende jaren sprake van een consolidatieslag.

Hostingbedrijf verkopen

Hostingbedrijven op Brookz

Aantal overnames hostingbedrijven

Rabobank verwacht een verdergaande consolidatieslag, gezien de standaardisatie van infrastructurele ICT-diensten en de cloud-adoptie door het bedrijfsleven. Traditionele hostingbedrijven staan voor strategische keuzes in hun zoektocht naar het creëren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde. Grofweg zijn dit specialisatie, consolidatie of het voeren van meerdere services/diensten.

["55", "45", "50", "35", "35", "50", "60", "55", "55", "35"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames hostingbedrijven

["6,10", "6,20", "6,20", "6,25", "6,40", "6,45", "6,50", "6,55", "6,50", "6,40"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["7,00,", "5,50"]

Gem. EBITDA-multiple IT-dienstverlening

Wat is een hostingbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de IT-dienstverlening, de sector waartoe hostingbedrijven behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,5 tot 7,0 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor hostingbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden hostingbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Cloud-diensten

  Veel bedrijven en particulieren maken de overstap van hun server(s) naar de cloud. Cloud-based diensten kunnen zich in een toenemende vraag verheugen en dit leidt tot een sterke groei bij hostingbedrijven, aldus ABN Amro. Hostingbedrijven gaan op hun beurt ook cloud-diensten aanbieden. Want één op de vijf organisaties in Nederland stelt cloudoplossingen voorop bij keuzes in zijn IT, blijkt uit onderzoek van branchevereniging DHPA.

 • 2
  Personeelstekort

  Met de stijgende vraag naar IT-diensten stijgt ook de vraag naar IT-personeel. Voor ruim dertig procent van de bedrijven in de IT vormen personeelstekorten een probleem. Deze tekorten houden in de toekomst naar verwachting aan. Naast de vraag stijgt ook het aantal IT-bedrijven en neemt de concurrentie in de gehele IT-sector daardoor toe.

 • 3
  Slimme apparaten

  In 2020 zijn ruim twintig miljard apparaten digitaal (met elkaar) verbonden, het Internet of Things. Dit leidt tot een enorme hoeveelheid data en veel vraag naar advies en oplossingen hiervoor. Hostingbedrijven die op deze trend instappen, kunnen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan edge computing; de verwerking van gegevens aan de ‘rand’ van het netwerk. Deze informatie van IoT-apparaten kan vervolgens gedeeld worden in de cloud.

 • 4
  Duurzame webhosting

  Eén van de beoogde webhostingtrends is de groene hostingaanbieder. De huidige CO2-uitstoot van het internet is jaarlijks gelijk aan 31 miljoen auto’s, die tegelijkertijd rijden. Er wordt op grote schaal geïnvesteerd in koolstofcompensatieregelingen. Milieuvriendelijke initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond en belangrijke certificaten, zoals REC en VER, spelen een steeds grotere rol.

 • 5
  Oorlog in Oekraïne

  Volgens Rabobank zorgt de oorlog in Oekraïne wel degelijk voor problemen op het gebied van IT. De ontwikkelcapaciteit van digitale bedrijven blijft achter en de cybersecurity komt in het geding.

Wat onze klanten zeggen