Hostingbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 27 januari 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een hostingbedrijf kopen of jouw hostingbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van hostingbedrijven eruit ziet. Door de toename van investeringsmaatschappijen op de overnamemarkt die hun webhosting-portfolio willen uitbreiden, blijft er de komende jaren sprake van een consolidatieslag.

Jouw hostingbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames hostingbedrijven

Rabobank verwacht een verdergaande consolidatieslag, gezien de standaardisatie van infrastructurele ICT-diensten en de cloud-adoptie door het bedrijfsleven. Traditionele hostingbedrijven staan voor strategische keuzes in hun zoektocht naar het creëren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde. Grofweg zijn dit specialisatie, consolidatie of het voeren van meerdere services/diensten.

Hostingbedrijf kopen of verkopen

Wat is een hostingbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de IT-dienstverlening en softwareontwikkeling, de sector waartoe hostingbedrijven behoren, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 6,50. Dat betekent dat een hostingbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,50 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple IT-dienstverlening en softwareontwikkeling

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw hostingbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten & cijfers over hostingbedrijven

Hostingbedrijven die ingezet hebben op prijsverlaging, werken hard aan schaalgrootte. Zonder voldoende schaalvoordeel hebben deze partijen het volgens ICT-adviesbureau PinkRoccade erg moeilijk. Dit marktsegment wordt dan ook gekenmerkt door overnames en faillissementen. De hostingbedrijven die inzetten op niches of op het leveren van toegevoegde waarde worstelen, met het betaalbaar houden van hun diensten.

Een trend die marktdeskundigen voor de komende jaren voorzien, is een verdere consolidatieslag. Voornamelijk investeringsmaatschappijen die werken aan hun IT-portfolio nemen in rap tempo kleine en middelgrote hostingbedrijven over, om ze samen te voegen en te profiteren van schaalvoordelen. 

In cijfers weergegeven zag het aantal hostingbedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

4.405 hostingbedrijven, waarvan:

  • 3.365 hostingbedrijven met een werkzaam persoon
  • 470 hostingbedrijven met twee werkzame personen
  • 205 hostingbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 145 hostingbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 105 hostingbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 75 hostingbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 20 hostingbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een hostingbedrijf kopen? Bekijk het aanbod in Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor hostingbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden hostingbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Cloud-diensten 
Veel bedrijven en particulieren maken de overstap van hun server(s) naar de cloud. Cloud-based diensten kunnen zich in een toenemende vraag verheugen en dit leidt tot een sterke groei bij hostingbedrijven, aldus ABN Amro. Hostingbedrijven gaan op hun beurt ook cloud-diensten aanbieden. Want één op de vijf organisaties in Nederland stelt cloudoplossingen voorop bij keuzes in zijn IT, blijkt uit onderzoek van branchevereniging DHPA

#2 Personeelstekort 
Met de stijgende vraag naar IT-diensten stijgt ook de vraag naar IT-personeel. Voor ruim dertig procent van de bedrijven in de IT vormen personeelstekorten een probleem. Deze tekorten houden in de toekomst naar verwachting aan. Naast de vraag stijgt ook het aantal IT-bedrijven en neemt de concurrentie in de gehele IT-sector daardoor toe. 

#3 Slimme apparaten 
In 2020 zijn ruim twintig miljard apparaten digitaal (met elkaar) verbonden, het Internet of Things. Dit leidt tot een enorme hoeveelheid data en veel vraag naar advies en oplossingen hiervoor. Hostingbedrijven die op deze trend instappen, kunnen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan edge computing; de verwerking van gegevens aan de ‘rand’ van het netwerk. Deze informatie van IoT-apparaten kan vervolgens gedeeld worden in de cloud.

#4 Duurzame webhosting
Eén van de beoogde webhostingtrends is de groene hostingaanbieder. De huidige CO2-uitstoot van het internet is jaarlijks gelijk aan 31 miljoen auto’s, die tegelijkertijd rijden. Er wordt op grote schaal geïnvesteerd in koolstofcompensatieregelingen. Milieuvriendelijke initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond en belangrijke certificaten, zoals REC en VER, spelen een steeds grotere rol. 

#5 Oorlog in Oekraïne
Volgens Rabobank zorgt de oorlog in Oekraïne wel degelijk voor problemen op het gebied van IT. De ontwikkelcapaciteit van digitale bedrijven blijft achter en de cybersecurity komt in het geding.

Hostingbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw hostingbedrijf. Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele hostingbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Hostingbedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Hostingbedrijf kopen?

Hostingbedrijf kopen

Ben je op zoek naar een hostingbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen hostingbedrijven te koop aangeboden.

Hostingbedrijf verkopen?

Hostingbedrijf verkopen

Heb je een hostingbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele hostingbedrijven verkocht!

Hostingbedrijf waarderen?

Hostingbedrijf waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!