Dakdekkersbedrijf verkopen?

Je wilt jouw dakdekkersbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van dakdekkersbedrijven eruit ziet.

Dakdekkersbedrijf verkopen

Aantal overnames dakdekkersbedrijven

Dakdekkers hebben momenteel werk genoeg, zoals ook zichtbaar is uit het aantal consolidaties. De overnamemarkt in de dakbouw is volop in bedrijf.

["30", "35", "45", "35", "35", "50", "55", "60", "65", "40"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames dakdekkersbedrijven

["4,10", "4,15", "4,20", "4,15", "3,95", "3,95", "4,05", "4,00", "3,90", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,90", "3,40"]

Gem. EBITDA-multiple Bouw & Installatietechniek

Wat is een dakdekkersbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw & installatietechniek, waartoe een dakdekkersbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,4 tot 4,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor dakdekkersbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden dakdekkersbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Dakopbouw hit in Randstad

  In de grote steden is een alsmaar toenemende vraag naar dakopbouwen. Door de grote vraag naar woningen is er weinig tijd en ruimte om een woning naar wens te kopen. Hierdoor kiezen met name starters en jonge gezinnen ervoor om een etage op hun woning te laten plaatsen.

 • 2
  Groendaken

  Het aantal groendaken wordt steeds populairder. Mensen met een tuin investeren steeds vaker in afwatering, groen en duurzame materialen, maar groene daken nemen ook toe. Deze sedumdaken zijn goed voor het milieu, is een reden om subsidie te ontvangen en is bevorderend voor de biodiversiteit.

 • 3
  Multifunctionele daken

  Naast groendaken wordt ook steeds vaker ingezet op multifunctionele daken. In steden is de ruimte zeer beperkt en door functies te combineren bovenop parkeergarages, buiten gebruik gestelde spoorlijnen en kantoorpanden kan toch voldoende leefbare ruimte worden gecreëerd. Dit vraagt ook andere skills en vaardigheden van dakbedekkers.

Wat onze klanten zeggen