Reparatiebedrijf verkopen?

Je wilt jouw reparatiebedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van reparatiebedrijven eruit ziet. Repareren verdient de aandacht boven recycling, met oog op milieuvriendelijkheid.

Reparatiebedrijf verkopen

Aantal overnames reparatiebedrijven

Het aantal consolidaties in deze branche laat al jarenlang een schommelend patroon zien.

["0", "5", "10", "5", "10", "5", "10", "5", "10", "10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames reparatiebedrijven

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een reparatiebedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector industrie & productie, waartoe een reparatiebedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor reparatiebedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden reparatiebedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Kwetsbare technologie

    Consumentenelektronica is algemeen ingeburgerd en zal de komende jaren alleen maar verder ontwikkelen. De vraag naar reparatie van kapotte schermpjes en niet werkende opladers zal de komende jaren verder toenemen.

  • 2
    Circulaire economie

    In het kader van een circulaire economie zal het aantal repair café’s verder stijgen. Repareren heeft prioriteit boven recycling, aldus VANG Huishoudelijk Afval.

Wat onze klanten zeggen