Metselbedrijf verkopen?

Je wilt jouw loodgietersbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van loodgietersbedrijven eruit ziet. Verduurzaming en een toename in het aantal abonnementsaanvragen staan centraal in de installatiebranche. De sector zit flink in de lift en er is al enkele jaren een consolidatiestorm gaande.

Metselbedrijf verkopen

Aantal overnames metselbedrijven

Aan de vraag in de branche hoeft het niet te liggen; het aantal consolidaties ligt boven het gemiddelde.

["30", "45", "35", "35", "35", "50", "55", "60", "65", "40"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames metselbedrijven

["4,10", "4,15", "4,20", "4,15", "3,95", "3,95", "4,05", "4,00", "3,90", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,90", "3,40"]

Gem. EBITDA-multiple Bouw & Installatietechniek

Wat is een metselbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw & installatietechniek, waartoe een metselbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,4 tot 4,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor metselbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden metselbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Tekort aan personeel

    Er is een structureel tekort aan kundig personeel. Jongeren kiezen niet gauw voor metselen, onder meer vanwege de zware werkdruk, dus aanwas is er nauwelijks. De oudere, kundige vaklieden gaan met pensioen of verlaten de sector, vanwege lichamelijke problemen.

  • 2
    Innovatie & duurzaamheid

    Materialen in de bouw moeten duurzamer en werkmethodes innovatiever. In de utiliteitsbouw, waar metselaars zich voornamelijk bewegen, moet bouwen steeds flexibeler, sneller en unieker. Door nieuwe technieken, zoals de metselrobot, kan er vlugger en nauwkeuriger worden gewerkt. Daarbij is het mogelijk om vormvrij te werken, waaraan ook speciale lijmmortel bijdraagt, aldus Rabobank.

Wat onze klanten zeggen