Grond-, weg- en waterbouwbedrijf verkopen?

Je wilt een grond-, weg- en waterbouwbedrijf kopen of jouw grond-, weg- en waterbouwbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van grond-, weg- en waterbouwbedrijven eruit ziet. Waar nationaal de investeringen nog op zich laten wachten, is internationaal ons aanbod veelgevraagd.

Grond-, weg- en waterbouwbedrijf verkopen

Grond-, weg- en waterbouwbedrijven op Brookz

Aantal overnames grond-, weg- en waterbouwbedrijven

Deze sector beleeft ups en downs, aangezien ze grootschalig afhankelijk zijn van de investeringen van de regering. Denk aan baggerwerken, rioleringen, betonbouw, infrastructuur en kabels. Deze ontwikkelingen hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat het aantal consolidaties de laatste jaren hoger dan gemiddeld ligt.

["20", "40", "25", "25", "15", "40", "30", "40", "40", "25"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames grond-, weg- en waterbouwbedrijven

["4,10", "4,15", "4,20", "4,15", "3,95", "3,95", "4,05", "4,00", "3,90", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,90", "3,40"]

Gem. EBITDA-multiple Bouw & Installatietechniek

Wat is een grond-, weg- en waterbouwbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector bouw en installatietechniek, waartoe een grond-, weg- en waterbouwbedrijf behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,4 tot 4,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor grond-, weg- en waterbouwbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden grond-, weg- en waterbouwbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Klimaatverandering

  Analisten van Rabobank vertellen dat er door de klimaatverandering meerdere uitdagingen naar voren worden geschoven voor de sector. Waterschappen strijden tegen zware regenbuien en extreme droogtes, waardoor er aanpassingen dienen te worden gedaan aan gemalen en kanalen.

 • 2
  PFAS

  Onderzoekers, onder andere van het RIVM, spreken over de gevolgen van PFAS en de invloed hiervan op de bouwsector. Bevat de grond relatief kleine hoeveelheden PFAS per kilogram, dan gelden er strikte regels met betrekking tot het afgraven, storten en afvoeren van de grond. Hierdoor ligt de grondbouw vrij veel stil met alle economische gevolgen van dien.

 • 3
  Bouwen in de steden

  Steden staan onder druk, waardoor er volop kansen liggen voor de branche. Voor de hand liggende gevolgen van overbevolkte plaatsen, zoals geluidsoverlast, smog en wegomleggingen, worden door bewoners niet langer geaccepteerd. Duurzamer en beter wonen in de drukte van de stad; dat is de uitdaging voor grond-, weg- en waterbouwers, volgens ABN Amro.

 • 4
  Smart infra

  Steden beheren en besturen, dat kan (straks) door middel van informatietechnologie en Internet of Things. Niet alleen voor administratieve doeleinden, maar ook voor voorzieningen voor de consument, zoals transport, ziekenhuizen en bibliotheken.

Wat onze klanten zeggen