Uitvaartbedrijf kopen of verkopen

Gepubliceerd: 26 april 2021, geüpdatet: 16 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een uitvaartbedrijf kopen of jouw uitvaartbedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van uitvaartbedrijven eruit ziet. Er zijn meer uitvaarten, doordat er meer en meer mensen overlijden door de vergrijzing. De toenemende druk én de specifieker wordende wensen van de klant zorgen al jaren voor een groei in de uitvaartbranche. 

Jouw uitvaartbedrijf verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames uitvaartbedrijven

Meer overlijdensgevallen door de grijze golf en recentelijk ook door COVID-19, maar ook trends vergroten de kansen voor deze branche. Het individu staat steeds meer centraal en doordat het taboe van ‘de laatste wens’ verdwijnt, nemen we ook openlijker standpunten in met betrekking tot overlijden en de uitvaart. 

Uitvaartbedrijf kopen of verkopen

Wat is een uitvaartbedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening - waartoe een uitvaartbedrijf behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een uitvaartbedrijf gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw uitvaartbedrijf waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over uitvaartbedrijven

Er zijn jaarlijks vele starters in de branche, waardoor er ook veel bedrijven met slechts één werkzaam persoon zichtbaar zijn. In tijden van crisis of in een vergrijzingsgolf, zoals die waarin de maatschappij zich nu probeert staande te houden, is de vraag naar uitvaartorganisaties groot. 

In cijfers weergegeven zag het aantal uitvaartbedrijven er in 2021 als volgt uit (CBS):

2.545 uitvaartbedrijven, waarvan:

  • 1.875 uitvaartbedrijven met een werkzaam persoon
  • 330 uitvaartbedrijven met twee werkzame personen
  • 160 uitvaartbedrijven met drie tot vijf werkzame personen
  • 100 uitvaartbedrijven met vijf tot tien werkzame personen
  • 45 uitvaartbedrijven met tien tot twintig werkzame personen
  • 20 uitvaartbedrijven met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 10 uitvaartbedrijven met vijftig tot honderd werkzame personen

Een uitvaartbedrijf kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor uitvaartbedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden uitvaartbedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Diversiteit in uitvaartwensen
Diversiteit in de maatschappij betekent diversiteit in uitvaartwensen. Diverse religieuze, culturele, maar ook persoonlijke wensen worden doorgevoerd bij het afscheid. Er zijn dan ook steeds meer uitvaartorganisaties die ruimte bieden voor een klantwaardig afscheid, aldus ABN Amro.

#2 De taboe verdwijnt
Waar voorheen het doodgaan en begraven liever gemeden werd, is het vandaag de dag prima om openlijk over te praten. Donor zijn, religieuze overtuigingen en de laatste wens kan zelfs vooraf vastgelegd worden in overleg met de uitvaartorganisatie. Dat de dood verbroedert was al bekend, maar is wel iets wat steeds zichtbaarder wordt in deze maatschappij.

#3 Duurzaamheid
Niet alleen crematoria denken steeds meer na over duurzaamheid, maar ook mensen willen vaker een natuurbegrafenis. Het samenkomen met de natuur is een diepe wens van veel inwoners, waardoor het aantal natuurbegraafplaatsen toeneemt.

#4 Nieuwe methodes
Naast persoonlijke wensen en de wens om één te zijn met de natuur, poppen er ook steeds meer methodes op. Uitvaartmogelijkheden zoals begraven en cremeren zijn achterhaald, want composteren en cryomeren zijn in opkomst. Waar bij composteren de natuur grotendeels het werk doet is bij cryomeren een gespecialiseerd crematorium benodigd. 

Uitvaartbedrijf verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw uitvaartbedrijf? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele uitvaartbedrijven succesvol gekocht en verkocht.

Uitvaartbedrijf verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Uitvaartbedrijf kopen?

Uitvaartbedrijf kopen?

Ben je op zoek naar een uitvaartbedrijf waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen uitvaartbedrijven te koop aangeboden.

Uitvaartbedrijf verkopen?

Uitvaartbedrijf verkopen?

Heb je een uitvaartbedrijf, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele uitvaartbedrijven verkocht!

Uitvaartbedrijf waarderen?

Uitvaartbedrijf waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!