Drukkerij verkopen?

Je wilt jouw drukkerij verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van drukkerijen eruit ziet. Drukkerijen met een onderscheidend vermogen lijken de overlevers te worden in een neergaande markt. Deze drukkerijen kunnen de komende jaren hun positie versterken door overnames.

Drukkerij verkopen

Aantal overnames drukkerijen

De uitdagingen in de markt voor drukkerijen heeft ook zijn weerslag op het aantal fusies en overnames. Hoewel de verkoop van online abonnementen en het aanbod van online services de grafimedia op groei heeft gezet, blijft het voor drukkerijen een lastige tijd. In ruim tien jaar tijd is er ongeveer een kwart minder drukkerijen in ons land; enerzijds vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten (en faillissementen), anderzijds door overnames.

["30", "35", "30", "45", "15", "25", "25", "20", "30", "30", "20"]

["'13", "‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames drukkerijen

["4,65", "4,65", "4,65", "4,65", "4,65", "4,45", "4,40", "4,40", "4,20", "4,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["4,20", "3,90"]

Gem. EBITDA-multiple Media, reclame & communicatie

Wat is een drukkerij waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de media, reclame en communciatie, waartoe een drukkerij behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 3,9 tot 4,2 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor drukkerijen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden de drukkerijsector ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Digitale transformatie

  Consumenten en bedrijven nuttigen traditionele printproducten vaker digitaal. Daardoor is er volgens ABN Amro sprake van een overcapaciteit aan drukpersen. Die overcapaciteit is moeilijk uit de markt te halen, maar tegelijkertijd zet de digitalisering van de samenleving gewoon door. De sector wist de afgelopen jaren knap omzetgroei in het buitenland te behalen, maar de export beslaat slechts 10 procent van de totale omzet van de branche en per saldo daalde de omzet dus fors.

 • 2
  Verpakkingen broodnodig

  Er is overcapaciteit in de branche. Om de productie nog enigszins op peil te houden moesten drukkerijen erg lage prijzen bieden. Vooral massa-drukwerk moest het ontgelden. Door druk op het bedrijfsresultaat en de structuur van het bedrijf (bezit drukpersen) is het een uitdaging om nieuwe verdienmodellen te ontsluiten. De situatie leidde tot vele kostenbesparingen, waardoor het aantal banen in de branche fors achteruit is gegaan.

 • 3
  Geautomatiseerde drukwerkfabrieken

  Volumes in de branche krimpen, wat heeft geleid tot overcapaciteit en toenemende concurrentie. Deze concurrentie daagt drukkerijen uit om het productieproces te automatiseren; ze moeten opdrachten efficiënt kunnen verwerken tegen lage prijzen. Door orders te combineren kan er goedkoper en sneller geproduceerd worden.

 • 4
  Samenwerkingen

  Klanten zoeken naar een goede communicatiemix van papier en online. Om hierover te kunnen adviseren bieden drukkerijen nieuwe diensten aan zoals vormgeving en consultancy; vaak in samenwerking met creatieve bedrijven of zzp’ers. Voor gespecialiseerd drukkers liggen er kansen in nieuwe technieken en hightech printwerk, zoals 3D-printing en printed electronics.

 • 5
  Dienstverbreding

  Voor drukkerijen is het interessant om de dienstverlening uit de breiden. Denk aan online voorraadbeheer verzorgen of een niche te bedienen, zoals het drukken van verpakkingen. 

Wat onze klanten zeggen