Papierindustrieel bedrijf verkopen?

Je wilt een papierindustrieel bedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van papierindustriele bedrijven eruit ziet. De papierbranche kent veel kleinere bedrijven en er lijkt overcapaciteit, wat tot meer bedrijfsovernames zou kunnen leiden.

Papierindustrieel bedrijf verkopen

Aantal overnames papierindustriële bedrijven

Het aantal fusies en overnames in de papierindustrie is vrij stabiel. 

["5", "5", "15", "5", "15", "10", "5", "5", "10", "5"]

["14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames papierindustriële bedrijven

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een papierindustrie waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor de sector industrie & productie – waartoe papierindustriële bedrijven behoren – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor papierindustriële bedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden papierindustriële bedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Verpakkingen

  Juist door digitalisering neemt de vraag aan grondstoffen voor golfkarton enorm toe. Want al die online bestellingen moeten veilig bij de consument op de mat belanden. In de papierproductie ligt een uitdaging op het versnellen van het productieproces zonder in te boeten op kwaliteit. 

 • 2
  Plastic soep

  Het aantal producten dat plastic bevat en daardoor niet gerecycled kan worden is enorm. En dat de plastic soep toekomstige generaties met een gigantische milieuprobleem opzadelt is inmiddels algemene kennis. De EU stelt daarom eisen aan het beperken van eenmalige plastic producten, zoals rietjes, bordjes, en verpakkingen. En dat biedt kansen voor de papierindustrie.

 • 3
  Hygiëne

  Naast ontsmettingsmiddelen stijgt de wereldwijde vraag naar tissues, toiletpapier en papieren handdoekjes. En dat komt niet alleen door de impact van de corona-pandemie, maar ook de toename van de welvaart. De middenklasse, die deze producten veel gebruikt, neemt toe en daardoor ook de vraag naar hygiëneproducten.

Wat onze klanten zeggen