Wasserij verkopen?

Je wilt jouw wasserij verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van wasserijen eruit ziet. Deze dienstverlenende ondernemers worden veelal ingezet in de gezondheidszorg en lokale maatschappelijke initiatieven.

Wasserij verkopen

Aantal overnames wasserijen

Het aantal consolidaties in deze branche is de laatste tien jaar meer dan verdubbeld. De oorzaak hiervan ligt in dat in de gezondheidszorg specialistische taken worden uitbesteed, in plaats van dat textiel in eigen beheer wordt gereinigd.

["45", "60", "80", "50", "60", "65", "85", "105", "90", "50"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames Wellness en overige dienstverleners (CBS)

["5,00", "5,05", "5,05", "5,05", "4,90", "4,90", "4,95", "4,95", "5,00", "4,80"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

Wat is een wasserij waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, waartoe een wasserij behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor wasserijen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden wasserijen ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Virussen horen erbij

  Dat we nu net een globale pandemie achter de rug hebben en in de ellenlange nasleep verkeren, wil niet zeggen dat we een rooskleurige toekomst tegemoet treden. Virussen waren er in het verleden en zullen altijd aanwezig zijn. Soms meer op de voorgrond, maar daar kunnen we ons tegen wapenen. We zijn met onze neus op de feiten gedrukt en dat zorgt ervoor dat hygiënemaatregelen zijn aangescherpt, waardoor er een toenemende vraag naar textielreinigers zal ontstaan.

 • 2
  Commerciële zorgcentra

  Ziekenhuizen zijn in toenemende mate commerciëler en gaan onderling de concurrentie aan, aldus RVO. Hierdoor zijn ziekenhuizen en revalidatiecentra niet enkel gericht op het geven van kwaliteitszorg, maar worden ze ook vaker zorgboulevards of zorghotels. Medische voorzieningen worden gecombineerd met hotelfaciliteiten, horeca en detailhandel.

 • 3
  Meer operaties en korte opnamen

  Oudere mensen blijven langer thuiswonen en herstellen na opnames ook thuis, waardoor er vaker wisseling van bed plaatsvindt in zorgcentra. De vraag naar gereinigd textiel stijgt, net als de behoefte aan operatietextiel.

 • 4
  Ouderen in thuissituatie

  Thuiswonende ouderen heeft niet alleen impact op de gezondheidszorg, want naast de relatief korte opnames, is er ook een trend zichtbaar in de rol van verzorgend personeel in de thuissituatie. Wanneer wassen zelf niet meer gedaan kan worden, werd dit veelal overgelaten aan de thuiszorg. In de nabije toekomst zal de thuiszorg een coördinerende taak krijgen tussen verschillende zorgverleners en mantelzorgers, waarbij ook de wasserij de textielreiniging op zich zal nemen.

Wat onze klanten zeggen