Wasserij kopen of verkopen

Gepubliceerd: 11 mei 2021, geüpdatet: 16 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een wasserij kopen of jouw wasserij verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van wasserijen eruit ziet. Deze dienstverlenende ondernemers worden veelal ingezet in de gezondheidszorg en lokale maatschappelijke initiatieven. 

Jouw wasserij verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames wasserijen

Het aantal consolidaties in deze branche is de laatste tien jaar meer dan verdubbeld. De oorzaak hiervan ligt in dat in de gezondheidszorg specialistische taken worden uitbesteed, in plaats van dat textiel in eigen beheer wordt gereinigd. 

Wasserij kopen of verkopen

Wat is een wasserij waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, waartoe een wasserij behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een wasserij gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw wasserij waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over wasserijen

Er zijn jaarlijks vele starters in de branche, waardoor er ook veel bedrijven met slechts één werkzaam persoon zichtbaar zijn. 

In cijfers weergegeven zag het aantal wasserijen er in 2021 als volgt uit (CBS):

955 wasserijen, waarvan:

  • 530 wasserijen met een werkzaam persoon
  • 180 wasserijen met twee werkzame personen
  • 115 wasserijen met drie tot vijf werkzame personen
  • 55 wasserijen met vijf tot tien werkzame personen
  • 40 wasserijen met tien tot twintig werkzame personen
  • 15 wasserijen met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 5 wasserijen met vijftig tot honderd werkzame personen

Een wasserij kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor wasserijen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden wasserijen ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Virussen horen erbij
Dat we nu net een globale pandemie achter de rug hebben en in de ellenlange nasleep verkeren, wil niet zeggen dat we een rooskleurige toekomst tegemoet treden. Virussen waren er in het verleden en zullen altijd aanwezig zijn. Soms meer op de voorgrond, maar daar kunnen we ons tegen wapenen. We zijn met onze neus op de feiten gedrukt en dat zorgt ervoor dat hygiënemaatregelen zijn aangescherpt, waardoor er een toenemende vraag naar textielreinigers zal ontstaan. 

#2 Commerciële zorgcentra
Ziekenhuizen zijn in toenemende mate commerciëler en gaan onderling de concurrentie aan, aldus RVO. Hierdoor zijn ziekenhuizen en revalidatiecentra niet enkel gericht op het geven van kwaliteitszorg, maar worden ze ook vaker zorgboulevards of zorghotels. Medische voorzieningen worden gecombineerd met hotelfaciliteiten, horeca en detailhandel. 

#3 Meer operaties en korte opnamen 
Oudere mensen blijven langer thuiswonen en herstellen na opnames ook thuis, waardoor er vaker wisseling van bed plaatsvindt in zorgcentra. De vraag naar gereinigd textiel stijgt, net als de behoefte aan operatietextiel. 

#4 Ouderen in thuissituatie
Thuiswonende ouderen heeft niet alleen impact op de gezondheidszorg, want naast de relatief korte opnames, is er ook een trend zichtbaar in de rol van verzorgend personeel in de thuissituatie. Wanneer wassen zelf niet meer gedaan kan worden, werd dit veelal overgelaten aan de thuiszorg. In de nabije toekomst zal de thuiszorg een coördinerende taak krijgen tussen verschillende zorgverleners en mantelzorgers, waarbij ook de wasserij de textielreiniging op zich zal nemen. 

Wasserij verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw wasserij? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele wasserijen succesvol gekocht en verkocht.

Wasserij verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Wasserij kopen?

Wasserij kopen?

Ben je op zoek naar een wasserij waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen wasserijen te koop aangeboden.

Wasserij verkopen?

Wasserij verkopen?

Heb je een wasserij, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele wasserijen verkocht!

Wasserij waarderen?

Wasserij waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!