Tandartspraktijk verkopen?

Je wilt jouw tandartspraktijk verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van tandartspraktijken eruit ziet. Door een tekort aan nieuw opgeleide tandartsen en het feit dat nieuwe generaties liever binnen een samenwerkingsverband werken, ontstaat er de komende jaren een opvolgingsprobleem.

Tandartspraktijk verkopen

Aantal overnames tandartspraktijken

De tandartssector staat voor een uitdaging, gezien het opvolgingsvraagstuk. Door de (aankomende) vergrijzing van tandartsen en het relatief lage aantal nieuwe tandartsen zou de matching van vraag en aanbod op de overnamemarkt op het gebied van tandartspraktijken de komende jaren bemoeilijkt kunnen worden.

["65", "45", "65", "50", "45", "45", "55", "75", "75", "40"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames medische praktijken (CBS)

["6,10", "6,00", "6,05", "6,05", "6,05", "6,15", "6,20", "6,30", "6,10", "6,10"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,90", "5,30"]

Gem. EBITDA-multiple Gezondheidszorg & farmacie

Wat is een tandartspraktijk waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg en farmacie - waartoe een tandartspraktijk behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,3 tot 6,9 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor tandartspraktijken

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden tandartspraktijken ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Van zorg naar preventie

  Mensen willen steeds langer hun eigen gebit houden, waardoor productinnovaties zoals betere implantaten en kronen steeds meer worden aangeboden. Procesinnovaties, zoals taakdelegatie aan mondhygiënisten en preventie-assistenten, bieden mogelijkheden om met minder tandartsen meer klanten te blijven behandelen. Bij verdere uitbreiding van taken zal dit een positieve invloed hebben op het tekort aan tandartsen.

 • 2
  Samenwerken in keten

  Er wordt meer en meer samengewerkt, volgens vakblad QP Tandheelkunde. Niet alleen tandartsen onderling, maar ook met mondhygiënisten, preventie-assistenten en andere mondzorgverleners. Hierdoor zijn praktijken gemiddeld genomen ook groter geworden, ten minste wat de omvang van het patiëntenbestand betreft. In relatie hiermee is de laatste jaren een specifieke praktijkvorm in opkomst: de praktijken verenigd in een keten.

 • 3
  Opvolgingsprobleem

  Onder tandartsen neemt de ketenvorming toe. Enerzijds omdat dit professioneler werken, goedkoper inkopen en een groter behandelaanbod mogelijk maakt. Anderzijds vanwege opvolgingsproblematiek, erkent ook branchevereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Er zijn in beperkte mate nieuwe tandartsen opgeleid en nieuwe generaties werken liever binnen een samenwerkingsverband dan solo.

 • 4
  Tekort aan tandartsen

  Gelet op het beperkte aantal opleidingsplaatsen, vergrijzing van de tandartsen, een grotere vraag en uitbreiding van activiteiten, zal er een tekort aan tandartsen ontstaan. De concurrentie tussen tandartsen is dan ook zeer beperkt, wat zich door de maximale prijzen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet kan vertalen in hogere marges.

 • 5
  Vergrijzing

  De vergrijzing zorgt voor een veranderende zorgvraag, aldus ABN Amro. Behoud van het eigen gebit wordt steeds meer prioriteit, waardoor er minder vraag is naar gehele of gedeeltelijke gebitsprotheses.

Wat onze klanten zeggen