Tandartspraktijk kopen of verkopen

Gepubliceerd: 8 december 2020, geüpdatet: 16 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een tandartspraktijk kopen of jouw tandartspraktijk verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van tandartspraktijken eruit ziet. Door een tekort aan nieuw opgeleide tandartsen en het feit dat nieuwe generaties liever binnen een samenwerkingsverband werken, ontstaat er de komende jaren een opvolgingsprobleem.

Jouw tandartspraktijk verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers binnen één week. 

Aantal overnames tandartspraktijken

De tandartssector staat voor een uitdaging, gezien het opvolgingsvraagstuk. Door de (aankomende) vergrijzing van tandartsen en het relatief lage aantal nieuwe tandartsen zou de matching van vraag en aanbod op de overnamemarkt op het gebied van tandartspraktijken de komende jaren bemoeilijkt kunnen worden.

Tandartspraktijk kopen of verkopen

Wat is een tandartspraktijk waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector gezondheidszorg en farmacie - waartoe een tandartspraktijk behoort – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 6,30. Dat betekent dat een tandartspraktijk bij benadering gemiddeld wordt gewaardeerd op 6,30 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Gezondheidszorg en farmacieDe waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw tandartsenpraktijk waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over tandartspraktijken

Op middellange termijn verandert volgens Rabobank de omvang van de praktijk van de tandarts vanwege een opschaling van de activiteiten. Waar de tandarts nu nog grotendeels alleen een praktijk voert met twee stoelen, zullen de komende jaren groepspraktijken ontstaan met verschillende mondzorgspecialisten. Deze praktijk bestaat uit drie tot acht stoelen, waarbij de dienstverlening wordt uitgebreid met nieuwe technieken zoals 3D-printen. Daarnaast zal het aantal vestigingen van ketens toenemen.

In cijfers weergegeven zag het aantal tandartspraktijken er in 2021 als volgt uit (CBS):

9.785 tandartspraktijken, waarvan:

  • 5.890 tandartspraktijken met een werkzaam persoon
  • 1.105 tandartspraktijken met twee werkzame personen
  • 1.205 tandartspraktijken met drie tot vijf werkzame personen
  • 1.160 tandartspraktijken met vijf tot tien werkzame personen
  • 340 tandartspraktijken met tien tot twintig werkzame personen
  • 70 tandartspraktijken met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 10 tandartspraktijken met vijftig tot honderd werkzame personen

Een tandartspraktijk kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor tandartspraktijken

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden tandartspraktijken ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Van zorg naar preventie
Mensen willen steeds langer hun eigen gebit houden, waardoor productinnovaties zoals betere implantaten en kronen steeds meer worden aangeboden. Procesinnovaties, zoals taakdelegatie aan mondhygiënisten en preventie-assistenten, bieden mogelijkheden om met minder tandartsen meer klanten te blijven behandelen. Bij verdere uitbreiding van taken zal dit een positieve invloed hebben op het tekort aan tandartsen.

#2 Samenwerken in keten
Er wordt meer en meer samengewerkt, volgens vakblad QP Tandheelkunde. Niet alleen tandartsen onderling, maar ook met mondhygiënisten, preventie-assistenten en andere mondzorgverleners. Hierdoor zijn praktijken gemiddeld genomen ook groter geworden, ten minste wat de omvang van het patiëntenbestand betreft. In relatie hiermee is de laatste jaren een specifieke praktijkvorm in opkomst: de praktijken verenigd in een keten.

#3 Opvolgingsprobleem
Onder tandartsen neemt de ketenvorming toe. Enerzijds omdat dit professioneler werken, goedkoper inkopen en een groter behandelaanbod mogelijk maakt. Anderzijds vanwege opvolgingsproblematiek, erkent ook branchevereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Er zijn in beperkte mate nieuwe tandartsen opgeleid en nieuwe generaties werken liever binnen een samenwerkingsverband dan solo.

#4 Tekort aan tandartsen
Gelet op het beperkte aantal opleidingsplaatsen, vergrijzing van de tandartsen, een grotere vraag en uitbreiding van activiteiten, zal er een tekort aan tandartsen ontstaan. De concurrentie tussen tandartsen is dan ook zeer beperkt, wat zich door de maximale prijzen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet kan vertalen in hogere marges.

#5 Vergrijzing
De vergrijzing zorgt voor een veranderende zorgvraag, aldus ABN Amro. Behoud van het eigen gebit wordt steeds meer prioriteit, waardoor er minder vraag is naar gehele of gedeeltelijke gebitsprotheses. 

Tandartspraktijk verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw tandartspraktijk? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tandartspraktijken succesvol gekocht en verkocht.

 

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Tandartsenpraktijk kopen?

Tandartsenpraktijk kopen

Ben je op zoek naar een tandartsenpraktijk waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen tandartsenpraktijken te koop aangeboden.

Tandartsenpraktijk verkopen?

Tandartsenpraktijk verkopen

Heb je een tandartsenpraktijk, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele tandartsenpraktijken verkocht!

Tandartsenpraktijk waarderen?

Tandartsenpraktijk waarderen

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!