Ingenieursbureau kopen of verkopen

Gepubliceerd: 12 april 2021, geüpdatet: 12 mei 2022, Wietze Willem Mulder

Je wilt een ingenieursbureau kopen of jouw ingenieursbureau verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van ingenieursbureaus eruit ziet. Al jarenlang is er een ontwikkeling gaan in deze sector: specialiseren of consolideren. 

Jouw ingenieursbureau verkopen? Bereik 35.000 potentiële kopers in één week. 

Aantal overnames ingenieursbureaus

Consumenten die baat hebben bij de bouwsector zijn geïnteresseerd in duurzaamheid, maar daarnaast is er nog een ontwikkeling gaande. De grote spelers worden alsmaar groter, waardoor het restant van de bedrijven voornamelijk bestaat uit eenpitters. Energietransitie, design en urban development zijn belangrijke thema’s op de markt. 

Ingenieursbureau kopen of verkopen

Wat is een ingenieursbureau waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de zakelijke dienstverlening, waartoe een ingenieursbureau behoort, wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een EBITDA-multiple gehanteerd van 4,95. Dat betekent dat een ingenieursbureau gemiddeld wordt gewaardeerd op 4,95 x EBITDA. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,85.

EBITDA-multiple Zakelijke dienstverlening

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Jouw ingenieursbureau waarderen? Doe hier de berekening.

Feiten en cijfers over ingenieursbureaus

De bouwsector is in de ban van stikstofmaatregelen en de invloed van de pandemie, maar duurzaamheid is al jaren een aandachtspunt voor ingenieurs. CO2-reductie, klimaatverandering en investeren in een circulaire economie. Ook vinden er verschuivingen in de keten plaats, waardoor verantwoordelijkheid en verbinding een issue is.

In cijfers weergegeven zag het aantal ingenieursbureaus er in 2021 als volgt uit (CBS):

48.765 ingenieursbureaus, waarvan:

  • 40.080 ingenieursbureaus met een werkzaam persoon
  • 3.575 ingenieursbureaus met twee werkzame personen
  • 1.630 ingenieursbureaus met drie tot vijf werkzame personen
  • 1.580 ingenieursbureaus met vijf tot tien werkzame personen
  • 995 ingenieursbureaus met tien tot twintig werkzame personen
  • 590 ingenieursbureaus met twintig tot vijftig werkzame personen
  • 175 ingenieursbureaus met vijftig tot honderd werkzame personen

Een ingenieursbureau kopen? Bekijk het aanbod op Brookz.

Trends en ontwikkelingen voor ingenieursbureaus

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden ingenieursbureaus ook veel groei- en overnamekansen:

#1 Transformeren naar circulaire economie
Van lineaire naar circulaire economie. Deze transformatie vraagt om creatieve- en zakelijke ingenieurs. Aan de ene kant is dit een investering die vraagt om tijd en energie van bureaus, maar het levert ook weer veel op, aldus ABN Amro.

#2 SMART
Zowel voor architecten en ingenieurs zijn de technologische ontwikkelingen essentieel voor een voortbestaan in de branche, zo schrijft ABN Amro. Innovatie, duurzaamheid en hightech-snufjes zijn de basis voor de toekomstige marktpositie. 

#3 Klimaatverandering
Urbanisatie gaat hand in hand met klimaatverandering. De stedelijke gebieden blijven uitbreiden, vanwege een toenemende wereldbevolking. Door de vele mensen op aarde vergt dit innovativiteit en creativiteit van ingenieurs, want er moet meer groen komen én meer woonruimte. In een rapport van de branchevereniging Koninklijke NLingenieurs zijn klimaat en urbanisatie 2 van de 6 centrale thema’s voor de komende jaren. 

#4 Investeren in kennis en risicomanagement
Scherpe prijzen en grotere risico’s zorgen ervoor verlieslatende projecten, zo schrijft Rabobank. Ontwerpen en uitvoeren komt steeds vaker voor de rekening van één alles overkoepelende organisatie. Aannemers worden hierdoor ook belast met de juridische zaken, zoals vergunningen

Ingenieursbureau verkopen?

Ben je op zoek naar een partner, investeerder of opvolger voor jouw ingenieursbureau? Plaats dan een anoniem profiel van jouw onderneming op Brookz en kom onder de aandacht bij meer dan 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele ingenieursbureaus succesvol gekocht en verkocht.

Ingenieursbureau verkopen

Wietze Willem Mulder
Wietze Willem Mulder, Brookz

Wietze Willem Mulder is Content Manager bij Brookz. Hij studeerde journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim en schreef voor zakelijke titels als FEM Business, Sprout, De Ondernemer en Management Team. Tevens is hij co-auteur van de handboeken Hoe koop ik een bedrijf? en Hoe verkoop ik mijn bedrijf?.

Ingenieursbureau kopen?

Ingenieursbureau kopen?

Ben je op zoek naar een ingenieursbureau waarin je wilt investeren of die je (gedeeltelijk) wil overnemen? Op Brookz staan tientallen ingenieursbureaus te koop aangeboden.

Ingenieursbureau verkopen?

Ingenieursbureau verkopen?

Heb je een ingenieursbureau, maar ben je op zoek naar een investeerder, partner of opvolger? Breng jouw bedrijf op Brookz anoniem onder de aandacht bij ruim 35.000 potentiële kopers. Via Brookz zijn al vele ingenieursbureaus verkocht!

Ingenieursbureau waarderen?

Ingenieursbureau waarderen?

Met de nieuwe Brookz waarderingstool heb je binnen 15 minuten een onderbouwde waardering van jouw bedrijf die je kunt downloaden als PDF-rapport. Check nu!