Brookz Overname Barometer Q1-2015: MKB-overnamemarkt op stoom

Gepubliceerd: 10 februari 2022, Peter Rikhof

Meer transacties, een grotere orderportefeuille en een positieve outlook voor de rest van 2015. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het periodieke onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt.

Het onderzoek vond plaats onder 122 fusie- & overname advieskantoren (460 adviseurs) die samen meer dan 75g procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 0,5 tot 25 miljoen euro). Daarvan deed dit keer ruim 35% van de kantoren mee aan het onderzoek.

Meer deals en opdrachten

In het eerste kwartaal van 2015 werden er door de respondenten 128 kooptransacties en 136 verkooptransacties begeleid. Ruim de helft van deze transacties vond plaats in de branches Zakelijke dienstverlening (20%), Groot- en detailhandel (17%) en Industrie en productie (16%).

Daarnaast werd de pijplijn in het eerste kwartaal goed gevuld. In vergelijking met het voorgaande kwartaal (Q4-2014) is bij 60% van de advieskantoren het aantal opdrachten aanzienlijk toegenomen. Bij 19% van de advieskantoren ging het zelfs om een toename van het aantal opdrachten van meer dan 25%. Slechts bij 5% van de overnameadvieskantoren is het aantal opdrachten in Q1-2015 afgenomen ten opzichte van Q4-2014.

Licht stijgende prijzen

Het openbaar maken van transactieprijzen ligt gevoelig in het MKB. Om toch een indicatie te hebben van de prijsontwikkeling vroegen wij de overnameadvieskantoren naar hun inzichten aangaande de hoogte en mutaties van de multiples, de factor waarmee de EBITDA van een bedrijf wordt vermenigvuldigd om tot de transactieprijs te komen. De gemiddeld gehanteerde multiple over alle branches is 4,6. De gemiddeld gehanteerde multiple per branche varieert tussen de 3,7 en 5,7. Een ruime meerderheid van de advieskantoren (58%) geeft aan dat de betaalde multiples in Q1-2015 vergelijkbaar zijn met een jaar eerder (Q1-2014).

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de overnamemarkt voor de rest van 2015 zijn positief. Ruim driekwart van de overnameadvieskantoren (77%) verwacht dat de overnamemarkt verder zal aantrekken de komende zes maanden. Ongeveer een kwart van de adviseurs verwacht  dat de overnamemarkt de komende 6 maanden onveranderd zal blijven. Geen van de respondenten verwacht dat de overnamemarkt de komende 6 maanden zal verslechteren. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren voor het overnameklimaat in het eerste kwartaal van 2015 gemiddeld een 6,4. Voor het verwachte overnameklimaat in de komende 6 maanden geven de respondenten een gemiddeld rapportcijfer van 7,3.

Brookz Overname Barometers Q1-2015