Veehouderij verkopen?

Je wilt jouw veehouderij verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van veehouderijen eruit ziet. ‘Zonder boeren, geen eten’. De boerenprotesten in Nederland houden aan, want veehouderijen en andere agrarische bedrijven staan onder hoge druk. Stikstof, klimaatverandering en dierenwelzijn zijn voor deze organisaties belangrijke thema’s in het ontwikkelen van future farms.  

Veehouderij verkopen

Aantal overnames veehouderijen

Het aantal overnames en fusies in de veeteelt en fokkerij is in de loop der jaren voorzichtig toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met strengere milieuwetgeving, politiek en gezondheid.

["20", "15", "20", "15", "25", "30", "20" ,"30", "25", "20"]

["14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames veehouderijen

["5,65", "5,55", "5,60", "5,60", "5,65", "5,60", "5,60", "5,55", "5,60", "5,60"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["6,00", "5,20"]

Gem. EBITDA-multiple Agri & Food

Wat is een veehouderij waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

In de sector agri en food - waartoe een veehouderij behoort - wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 5,2 tot 6,0 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor veehouderijen

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden veehouderijen ook veel groei- en overnamekansen:

 • 1
  Dierenwelzijn

  De afgelopen jaren zet de branche sterk in op dierenwelzijn. Vanuit zakelijk belang kan het lonen om zoveel mogelijk varkens of kippen per vierkante meter te houden, maar de samenleving eist beter voor deze levende wezens. Minder dieren en betere leefomstandigheden zijn positieve ontwikkelingen en daarnaast kunnen systemen op basis van kunstmatige intelligentie het gedrag en het diermanagement verbeteren, aldus Wageningen University & Research.

 • 2
  Biodiversiteit

  Er gaat geen dag voorbij dat stikstofuitstoot niet in de headlines verschijnt. Want teveel stikstof verarmt de natuur. Planten en dieren verdwijnen, waardoor de biodiversiteit afneemt. En de agrarische sector is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de stikstofuitstoot. Voor de veehouderij dus een behoorlijke uitdaging.

 • 3
  Klimaatverandering

  Agrariërs hebben ontzettend veel last van klimaatverandering. De onvoorspelbaarheid van het klimaat én de extreme weersomstandigheden hebben een flinke impact op oogsten, dierenwelzijn en de toekomstbestendigheid van het boerenbedrijf.

Wat onze klanten zeggen