Leerindustriebedrijf verkopen?

Je wilt jouw lederindustriebedrijf verkopen? Dan is het goed om te weten hoe de overnamemarkt op het gebied van leerindustriebedrijven eruit ziet. 

Leerindustriebedrijf verkopen

Aantal overnames leerindustriebedrijf

Het aantal leerindustriebedrijf in Nederland is erg klein, omdat deze industrie zich door de jaren heen heeft verplaatst naar andere delen van de wereld met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het aantal fusies en overnames is daardoor ook minimaal. 

["0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "5", "0", "5"]

["14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "'22", "'23"]

Aantal fusies en overnames leerindustriebedrijven

["5,30", "5,35", "5,35", "5,40", "5,40", "5,25", "5,25", "5,35", "5,00", "5,00"]

["‘14", "‘15", "‘16", "‘17", "‘18", "‘19", "‘20", "‘21", "'22", "'23"]

["5,50", "4,50"]

Gem. EBITDA-multiple Industrie & productie

Wat is een leerindustriebedrijf waard?

Er zijn vele manieren om een bedrijf te waarderen. Een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf uit te drukken is “een factor x de bruto jaarwinst”. Deze factor wordt ook wel multiple genoemd en een andere aanduiding voor bruto jaarwinst is EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortisation).

Voor de sector industrie & productie – waartoe lederindustriebedrijven behoren – wordt volgens de Brookz Overname Barometer op dit moment een indicatieve bandbreedte van de EBITDA-multiple van 4,5 tot 5,5 gehanteerd. De gemiddelde EBITDA-multiple over alle sectoren in het MKB is 4,75.

Bedrijfswaardering

De waardering van een bedrijf is vaak het startpunt voor de onderhandelingen tussen koper en verkoper. De uitkomst van deze onderhandelingen is de uiteindelijke verkoopprijs. Waardering en prijs zijn dus twee verschillende grootheden. Naast de waardering wordt de prijs ook bepaald door eventuele schaarste op de markt, onderhandelingsmacht van de partijen, de strategische waarde van het bedrijf voor de koper en mogelijke synergie-effecten voor de koper (kostenbesparingen, inkoopvoordelen).

Doe de berekening
Wat is Brookz? En waarvoor kun je het gebruiken?
Start met de verkoop van je bedrijf
Trends en ontwikkelingen voor leerindustriebedrijven

Een aantal trends en ontwikkelingen zorgen de komende jaren onvermijdelijk tot veranderingen, maar bieden leerindustriebedrijven ook veel groei- en overnamekansen:

  • 1
    Duurzaamheid

    Leer is een bijproduct van de vleesindustrie. En in deze industrie rijst de vraag in hoeverre de productie en consumptie van vlees het creëren van een duurzame wereld in de weg staat. Want de vleesindustrie heeft een behoorlijke impact op landgebruik én de CO2 en stikstofproblematiek. Aan de andere kant worden vlees en leer echt gezien als luxeproducten, die door toenemende welvaart in opkomende economieën juist leidt tot een grotere vraag.

  • 2
    Productieproces

    Traditioneel leerlooien gebeurt met agressieve chemische middelen, die niet alleen een risico vormen voor het milieu maar ook voor de gezondheid van het personeel in deze branche. Oog-, luchtweg- en huidaandoeningen zijn veelvoorkomende beroepsziekten. De leerindustrie kan nog een flinke stap maken in het verduurzamen van het productieproces.

Wat onze klanten zeggen