Toegevoegde waarde van een overnameadviseur

Gepubliceerd: 5 april 2022, Wietze Willem Mulder

Brookz heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van een overnameadviseur. Wat zijn de belangrijkste redenen voor een ondernemer om een overnameadviseur in te schakelen? En op basis van welke criteria maken ondernemers hun keuze voor een bepaalde adviseur?

In dit onderzoek hebben we ondernemers en overname-advieskantoren afzonderlijk bevraagd. Daardoor kunnen we ook een vergelijk maken tussen wat ondernemers belangrijke kwaliteiten vinden van een adviseur en wat adviseurs zelf zien als hun toegevoegde waarde.

Aan dit onderzoek hebben in totaal 506 respondenten meegedaan; 386 ondernemers en 120 overname-advieskantoren. Daarbij hebben we – waar relevant en significant – telkens een onderscheid gemaakt tussen de antwoorden van de ondernemers en de antwoorden van overname-advieskantoren.

Wij denken met dit Brookz-onderzoeksrapport een bijdrage te leveren aan de kennis over en het inzicht in het zoekproces van ondernemers bij de selectie van hun overnameadviseur.

Toegevoegde waarde van een  overnameadviseur